Maria4belgium

25 September 2012

Op TV hoorde ik hoe een advocaat met streepjespak en Antwerps accent verdedigde, waarom hij leden van Sharia4belgium verdedigde. Elke Belg heeft recht op onze rechtspraak, ook al wil hij die afschaffen. Zijn argument houdt steek, om maar eens een terroristenterm te gebruiken. Maar hij klonk net zo geloofwaardig als een slager die een kookboek voor vegetariërs aanprijst. Waarom wordt zo'n oproerkraaier in de media altijd bovenop de puinhoop geplaatst, die hij veroorzaakt. Zet hem niet zo sterk in het licht. In het donker kraait elke haan wat minder. Kraaien deed diezelfde dag ook Kris Peeters. Kraaien van plezier en trots was het, want de Vlaamse begroting was in evenwicht. Een paar keer per dag zie ik mijn schoonmoeder ondersteund door haar dochter door ons huis schuifelen. Dat evenwicht dus. Het beeld werd nog schrijnender toen bleek dat, om dat evenwicht te behouden, vooral de welzijnszorg getroffen wordt.Laat me even onze typische situatie beschrijven. Maria, mijn vrouw nadert de 60. Zij werkt al 37 jaar als verpleegster, waarvan 25 in de geriatrie op Gasthuisberg. Vorig jaar mocht ze vernemen dat ze 4 jaar langer zal moeten werken dan voorzien. Geen seconde heeft een patiënt ooit gemerkt dat het haar zwaar valt. En nu neemt ze de zorg voor haar moeder er nog bovenop. Tegenover die extra inspanningen staat geen enkele compensatie. Integendeel, aan de budgetten van welzijnszorg en onderwijs wordt voortdurend geknabbeld, terwijl de hoge vermogens onbelastbaar blijken, en de notionele interestaftrek eigenlijk dure champagne is die de grote bedrijven constant aftrekken. Doel van die notionele interestaftrek is - zo lezen wij - vennootschappen te belonen die met eigen middelen hun kapitaalstructuur versterken.

Ons kapitaal in de welzijnssector is de inzet en het werk van talloze mensen. De structuren zijn de organisaties die dit werk coördineren en bundelen. Ze moeten wel werken met eigen middelen. Anderen zijn er niet.

Is er dan geen tegemoetkoming mogelijk, zoiets als de NIA voor vennootschappen ?

Dan kan al dat inleveren eindelijk iets opleveren.

Of is het tijd voor een "witte woede" actiegroep ? Een naam heb ik al : Maria4belgium. En een strijdlied ook : "Aux armen, citoyens. "

 

Een column uit het Dagboek van een Duwer