Noord-Zuid beleid. Stappenplan naar 0,7% voor ontwikkelingssamenwerking.

09 September 2012

Noord-Zuidbeleid is geen geïsoleerd beleidsdomein. Een gemeentelijk ontwikkelingsbeleid heeft aandacht voor milieu, klimaat , duurzame ontwikkeling  maar ook voor cultuur, jongeren en participatie. De coördinatie van deze samenwerking is in handen van de gemotiveerde schepen van ontwikkelingssamenwerking.  Noord-Zuid en/of duurzaamheidsambtenaar zijn de spelverdelers binnen de administratie. Het is belangrijk dat  de diensten en organisaties  die zich hiermee bezighouden, samenwerken en samen actie voeren om de bevolking gevoelig te maken voor deze thema's. De Milleniumdoelstellingen zijn hiervoor een uitermate geschikt aanknopingspunt.

Westerlo heeft in de voorbije jaren ernstige inspanningen gedaan om Noord-Zuid op de kaart te zetten, maar Groen wil nog verder gaan:

Denken aan de toekomst:

 • Een degelijk uitgewerkte beleidsnota met langetermijnvisie is een werkinstrument voor de komende jaren
 • Eindelijk kan aan  een stappenplan worden gewerkt om tot besteding van  0,7 % van de begroting te komen voor ontwikkelingssamenwerking.
 • Een voltijdse baan voor de  wereldconsulent is geen overbodige luxe en kan zorgen voor meer en beter werk  aan sensibilisatie, vorming, scholenwerking, samenwerking met cultuurdienst, bib ?

Consequent beleid:

 • De ondersteuning van  Wereldraad en de aangesloten ngo's  zowel financieel, logistiek als inhoudelijk blijft een prioriteit.
 • Vierde pijlerinitiatieven zijn een andere en rechtstreekse manier van steun aan ontwikkelingsprojecten. Een inventarisering  van de bestaande initiatieven in Westerlo kan ervoor zorgen dat ook deze initiatieven kunnen rekenen op ondersteuning
 • Westerlo koos ervoor om fairtrade gemeente te worden en handelt  ook consequent inzake het aankoopbeleid.  Fairtrade producten in alle gemeentelijke lokalen, zalen, op evenementen en activiteiten zouden een  vanzelfsprekendheid moeten worden. Door een vaste plaats van het  fairtrade  logo  op de gemeentelijke administratieve briefwisseling en publicaties verhoogt de zichtbaarheid. In een fairtrade gemeente is er ook aandacht voor de lokale landbouw en ambachten.
 • Blijvende aandacht voor campagnes als Schone Kleren, Geen tropisch hardhout?
 • Al enkele jaren is er een Ecocyclo uitgewerkt (door externe organisaties) voor Westerlo waarin duurzaamheid en fairtrade  de thema's zijn van een fietstocht die in  Westerlo kan worden georganiseerd. De gemeente mag deze Ecocyclo niet links laten liggen. Toerisme Westerlo kan deze ecocyclo  mee(r) bekendheid geven.
 • De gemeente Westerlo heeft met de Vredesgemeenschap van San José de Apartado in Colombia een intensieve samenwerking. Wij blijven deze ondersteunen.
 • Westerlo wil een gastvrije gemeente zijn. Migranten, asielzoekers, vluchtelingen worden met de nodige professionaliteit begeleid. Er is  nauwe samenwerking tussen OCMW en gemeente en organisaties die rond deze problematiek werken.

 Lange termijn

 • Een stedenband met een gemeente in het Zuiden kan op lange termijn een mogelijkheid zijn om ontwikkelingssamenwerking binnen Westerlo een "gezicht" te geven, kennis  uit te wisselen tussen overheid, organisaties, verenigingen, scholen...
 • De gemeente heeft een voorbeeldfunctie, ook  inzake  ethisch beleggen

 

Inzake Noord-Zuidbeleid kan beroep worden gedaan op de expertise van VVSG en 11.11.11.  Er bestaan hierover heel wat publicaties waarvan gebruik kan gemaakt worden.