Omstreden goedkeuring van de milieuvergunning voor het slachthuis in Oevel

27 Januari 2015

Maandag 26 januari vond de gemeenteraad plaats. "Wie zoals ik in het publiek de gemeenteraad volgde kon alleen maar medelijden hebben met de mensen van de actiegroep Oevel zonder slachthuis" vertelt Lud De Coster, voorzitter Groen Westerlo. Wat een boeiend gesprek had kunnen worden over de omstreden goedkeuring van de milieuvergunning voor het slachthuis in Oevel ontaarde algauw in een juridisch steekspel tussen oppositieraadslid Frans De Cock en de meerderheid. Een welles-nietes spelletje over het al dan niet indienen van een beroep tegen deze milieuvergunning. Marc Van den Bruel, gemeeteraadslid voor Groen stelde duidelijk dat dit de zaak niet vooruit hielp.

Een gemiste kans om de gebrekkige behandeling van het dossier door de provincie onder de loep te nemen.

In hun persbericht stelt de deputatie dat het bedrijf niet kon uitbreiden in Lokeren. Klopt, niet in de woonzone waar het bedrijf gevestigd is, maar wel op een alternatieve lokatie op een nabijgelegen industrieterrein weg van de woonzone.Toch kiest het bedrijf ervoor om in Oevel opnieuw de confrontatie aan te gaan met de bewoners op een terrein dat te klein is om er die technologie te gebruiken die nodig is om betrouwbaar lucht en water te zuiveren.
Van de beloofde nieuwe arbeidsplaatsen zullen er al een deel worden ingenomen door buitenlandse werknemers en mensen die meekomen uit Lokeren en de vestiging in Meerle.
Het persbericht verwijst eveneens naar de goede werking van de riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Er wordt echter geloosd in open grachten waarvan er zelfs een deel administratief afgeschaft is.

Voldoende argumenten om de nodige vraagtekens te zetten bij deze beslissing.