Onze 27 kandidaten voor 14 oktober 2012

06 Juli 2012

Onze kandidaten voor de gemeenteraad voorgesteld met foto's, persoonlijke gegevens, politieke ervaring en motivatie om zich kandidaat te stellen. 1. Marc Van den Bruel6. Denis Smets

 

 

    11. Heidi Rombouts 15. Vincent Ropers 20. Diane Valgaeren 25. Denis De Smedt
2. Inge Bastiaensen 7. Nele Willems 12. Kris Van Noten 16. Lori Maes 21. Herwig Daems 26. Rita Moons
3. Assunta Geens 8. Jan Vervoort 13. Chris Debruyne 17. Melinda Geudens 22. Chris Adriaens 27. Jos Van den Heuvel
4. Jos Rens 9. Lud De Coster 14. Remi Heylen 18. Wendy Smets 23. Fons Lievens  
5. Maggie Van Kerkhoven 10. Marc Naets   19. Peter Van de Velde 24. Huguette Alveracht  

1. Marc Van den Bruel

Marc Van den Bruel

Personalia

leeftijd : 53   (º1959)
adres : Broekstraat - ZOERLE
beroep : (ingenieur) hoofd technische dienst (+ mobiliteit, openbare werken, aankopen en noodplanning) gemeente Herselt
beroep : voormalig projectingenieur bij ziekenhuis Middelheim Antwerpen
familie : gehuwd met Griet Wouters ; 2 kinderen

Engagement

bestuurslid : Koning van de Sint-Sebastiaansgilde van Westerlo
lid van : festivalcomité internationaal folklorefestival, actief vendelier bij de gilde
aktief in : het verenigingsleven, vooral rond muziek en volkskunsten, derdewereldverenigingen, natuur en milieu
hobbies : biologisch tuinieren, geitenhouder, reizen (met de gilde),(berg)wandelen, muziek, fietsen, natuur

Politieke loopbaan

 • GEMEENTERAADSLID sinds 27 april 2009.
 • POLITIERAADSLID in zone Zuiderkempen (Westerlo - Herselt - Hulshout) ( sinds januari 2010 ).
 • Onze deeldorpverantwoordelijke voor Zoerle.
 • Sinds 1982 actief lid, eerst bij de groene steenvretertjes dan bij Agalev/Groen.

Motivatie

"Ik wil werken aan:

 • een gemeente waar mobiliteit gezien wordt door de bril van de voetganger en de fietser.
 • ondersteuning van het verenigingsleven omdat dit de motor is van onze maatschappij.
 • veilige leefbare woonkernen waar het goed is om te leven door het voorzien in buurthuizen en veilige ontmoetingsplaatsen.
 • betaalbaar wonen voor iedereen met bijzondere aandacht voor jongeren en ouderen.
 • een zuivere Nete en meer biodiversiteit in onze omgeving onder het motto: "natuur is overal".
 • een energieneutrale gemeente met ondersteuning van de nieuwste technieken om hiertoe te komen.
 • een financieel doordacht beleid met tijdige inspraak van de betrokken burger bij investeringen die duurzaam moeten zijn.
 • een eerlijk beleid waarbij dezelfde regels gelden voor iedereen, geen dubbele agenda."

top

2. Inge Bastiaensen

Inge Bastiaensen

Personalia

leeftijd : 39   (º1973)
adres : Spechtstraat - HEULTJE
beroep : leerkracht secundair onderwijs (St-Lambertus)
gehuwd : Marc Gouwkens
kinderen : 2 (Seppe en Dries)

Engagement

bijberoep : zelfstandig consulente houten speelgoed
aktief in : Damiaanactie
lid van : Amnesty, Plan ouder, Gezinsbond
hobbies : boekenwurm ; wandelen ; zumba

Politieke loopbaan

 • Voormalig GEMEENTERAADSLID ( jan 2003 - aug 2007 ) en POLITIERAADSLID ( 2004 - 2006 ).
 • Kandidaat voor federaal parlement in 2003.
 • Gewezen voorzitster van Groen Westerlo ; huidig bestuurslid.
 • Actief lid sinds 2000.

Motivatie

"Woonbeleid, milieu, armoedebestrijding, energie, ... bij Groen Westerlo bruist het van de ideeën en staan we te popelen om deze ideeën om te zetten in daden. Onder dit project wil ik mee mijn schouders zetten en er de volgende 6 jaren voor ijveren in de gemeenteraad! Mijn ervaring als gewezen gemeenteraadslid (2003 - 2007) komt hier goed van pas.
Als mama van 2 zoontjes vind ik het belangrijk dat onze gemeente leefbaar is en blijft. Daarom wil ik mij inzetten voor het Groene project in Westerlo. Onderwijs, wonen, milieu, ... zijn voorbeelden van thema's die blijvend onze aandacht vragen. Ik ben er klaar voor om de Groene ideeën om te zetten in daden!"

top

3. Assunta Geens

Assunta Geens

Personalia

leeftijd : 57   (º1954)
adres : Hollandse dreef - WESTERLO
beroep : leerkracht woord, actrice
gehuwd : Eugeen Van Kerckhoven
kinderen : 2 (Klaas en Gijs), 1 kleinkind

Engagement

bestuurslid : Kunst en Geest Westerlo, Vorming Plus Kempen
aktief in : 11.11.11, Amnesty, Wereldraad Westerlo, Kunst en Geest, Theaterspektakel Herentals
lid van : KWB Westerlo, Natuurpunt, Greenpeace, Davidsfonds Tongerlo
hobbies : muziek, theater, joggen, lezen, tuinieren

Politieke loopbaan

 • 12 jaar GEMEENTERAADSLID : voor CD&V ( 2000 - feb 2012 ), als onafhankelijke sinds maart 2012.
 • Voormalig SCHEPEN ( 2000 - 2006 ), o.m. van cultuur.
 • Lijsttrekster voor de provincieraad op de kieslijst van Groen in ons district ( Herentals ).
 • Actief lid van Groen sinds maart 2012.

Motivatie

"Een eerlijk en anders beleid is voor mij de drijfveer om samen met Groen bestuursverantwoordelijkheid op te nemen. Als uittredend gemeenteraadslid, maar vooral als gewezen schepen weet ik wat nodig is om zo'n beleid gestalte te geven. Groene thema's zijn voor mij geen onbekenden. Ik kan er nu voluit voor gaan.
Speerpunten: een vrouwvriendelijk en eerlijk beleid, betaalbaar wonen, aangepaste zorgen voor ouderen en steun aan mantelzorgers, de bib wordt een volwaardige cultuur- en ontmoetingsruimte, lokale tewerkstelling.

Dank zij de politiek ben ik met heel veel mensen in contact gekomen. Politiek geeft mij de mogelijkheid om met veel enthousiasme en respect mee te timmeren aan een warmer en rechtvaardiger samenleving. Ik wil een bijdrage blijven leveren. Ik wil een steen verleggen in de rivier. Maar ik wil ook een signaal geven. Te lang één zelfde overdonderende meerderheid is m.i. nefast voor de democratie. Er luidt slechts één klok die de andere klokken overstemt. Te meer daar binnen het huidige bestuur in Westerlo vooral één klok de noten aangeeft voor de andere klokjes."

Zie ook : interview met Assunta ("Assunta Geens kandidaat voor Groen").

top

4. Jos Rens

Jos Rens

Personalia

leeftijd : 64   (º1948)
adres : Spikdorenveld - WESTERLO
beroep : Verpleger op rust
familie : geboren en getogen op de boerderij in Voortkapel ; oudste uit een gezin van 13 kinderen
kinderen : 5 (+ 9 kleinkinderen)

Engagement

voorzitter : Teatergezelschap Kunst&Geest Westerlo
lid van : Greenpeace, Natuurpunt, Amateurteater Vlaanderen, Grote Routepaden, Gezinsbond, Kerk&Leven
hobbies : opa, reizen, teater, muziek, wandelen, fietsen, natuur

Politieke loopbaan

 • Zoon van Albert Rens zaliger,vroeger gemeenteraadslid.
 • Onze deeldorpverantwoordelijke voor Westerlo centrum.
 • Actief lid van Groen sinds 1988.

Motivatie

"Ik droom van een maatschappij met een duurzame levensstijl, die rekening houdt met de grenzen van mens en milieu. Ik droom van een rechtvaardige, gastvrije maatschappij, die solidair is met de zwakkeren.
Daarom kom ik op voor een gemeente met rustige, veilige dorpskernen, lokale winkels en bedrijfjes, veel groen, een buurthuis als vaste ontmoetingsplaats, straten en pleinen waar ouderen rustig kunnen kuieren en kinderen mogen spelen. Onze dorpskernen mogen niet verschralen !!
Daarom wil ik meewerken opdat mensen levenslang, betaalbaar en gezond kunnen wonen in eigen buurt. Ik blijf ervoor vechten dat iedereen terug kan zwemmen en vissen in een zuivere Nete.

De meest dringende aandachtspunten zijn (veel) minder lawaai en (veel) minder fijn stof in onze (leef)omgeving. Dat vraagt vooral een totaal andere keuze in het sturen van de mobiliteit. Weliswaar moeten we dit doordacht en realistisch aanpakken, maar bovenal gedurfd en krachtdadig. Fietsers en wandelaars dienen alle voorrang te krijgen op gebied van infrasctructuur, veiligheid en ondersteuning. Het auto- en vrachtverkeer moet ontmoedigd worden, het openbaar vervoer uitgebreid, gebruiksvriendelijker en goedkoper.
In dezelfde optiek blijf ik pleiten voor (meer) windmolens, ook in onze gemeente, best in de buurt van industrieparken. Energiezuinige bedrijven verdienen alle steun, evenals de mensen die hun best doen om energiezuinig te leven en te wonen.
Tenslotte wil ik ijveren voor een bruisend kleinschalig cultuurleven, en rust en stilte als absolute leiddraad in het gebruik van onze bos- en natuurgebieden.

Het kan toch niet anders of mensen snakken naar een politieke visie waarmee ze het roer radikaal kunnen omgooien om eindelijk eens anders en beter te gaan leven.
Voor mij is Groen hiervoor de partij bij uitstek. Onze voorstellen zijn eerlijk, anders en toch realistisch en betaalbaar. Het is hoog tijd dat er een nieuwe verfrissende wind zal waaien in ons gemeentebestuur!
Groen Westerlo heeft ambitie en wil op die manier graag mee besturen, altijd in overleg en echte samenspraak. Ook dat is een absolute voorwaarde voor goed bestuur!"

top

5. Maggie Van Kerkhoven

Maggie Van Kerkhoven

Personalia

leeftijd : 48   (º1964)
adres : Koning Leopoldlaan - WESTERLO
beroep : Teambegeleider alternatieve maatregelen Bijzondere Jeugdzorg in opdracht van Parket en Jeugdrechtbank Turnhout
kinderen : 4 (tussen 17 en 22 jaar)

Engagement

bestuurslid : secretaris Natuurpunt Westerlo
lid van : meerdere organisaties
hobbies : natuur en cultuur, zowel in binnen- als buitenland; ik sta elk weekend langs een voetbalplein (Zoerle-Parwijs, Oevel)

Politieke loopbaan

 • Eerste kandidatuur.
 • Actief lid van Groen sinds 2011.

Motivatie

"Ik ben een laatbloeier in de politiek. Het is dan ook met enige levenservaring op zak dat ik mij nu inzet voor het beleid van onze gemeente. Al ruim 17 jaar woon ik hier met mijn gezin. Ik heb hier bijna niet anders geweten dan dat 1 partij Westerlo bestuurde. Sowieso is dit geen ideale werking. Immers samenwerken met een (of meer) andere partij(en) zorgt ervoor dat er nieuwe ideeën en zuurstof binnenkomt en het houdt de beleidspartijen 'scherp'. Met Groen wil ik meewerken aan een vernieuwd bestuur voor Westerlo.

Hiervoor haal ik thema's en ideeën uit het dagelijkse leven. Ik zie en hoor dat veel van mijn vragen en bezorgdheden ook die van vele andere Westelaars zijn. Vragen zoals:

 • Hoe krijg je de volgende jaren de energiefactuur betaald?
 • Hoe lang zullen de kinderen op overvolle bussen moeten wachten en zitten, omdat er weeral buslijnen worden afgeschaft of gewijzigd?
 • Gaan de kinderen een job vinden in onze buurt?
 • Kunnen ze later in Westerlo een appartementje huren of kopen? Of moeten ze wegtrekken omdat de gronden en woningen zo duur zijn geworden?
 • Zal het milieu hier niet teveel aangetast worden wanneer, door het uitvoeren van het Sigmaplan, grote hoeveelheden water van de Nete blijven stilstaan in onze gebieden?
 • En zal het hier later nog aangenaam wonen zijn wanneer je op pensioen gaat?

Vanuit mijn werk in de Bijzondere Jeugdzorg zie ik dat jongeren voldoende kansen moeten krijgen om zich te ontwikkelen en om zelfvertrouwen op te bouwen in het leven. Ik ben dan ook grote voorstander van het uitbouwen van een volwaardig jeugdcentrum in onze gemeente en van het organiseren van speelstraten en speelpleinwerking voor hele dagen tijdens de schoolvakanties."

top

6. Denis Smets

Denis Smets

Personalia

leeftijd : 60   (º1951)
adres : Vrijheidstraat - OOSTERWIJK
beroep : Arbeider op rust
gehuwd : Monique Cras
kinderen : 2 (+ 2 kleinkinderen)

Engagement

lid van : Natuurpunt
aktief in : Foster parents
hobbies : fietsen, wandelen, sociale contacten onderhouden tussen pot en pint

Politieke loopbaan

 • Voormalig GEMEENTERAADSLID ( sep 2007 - maa 2009 ) en OCMW-raadslid ( 2004 - 2007 ).
 • Onze deeldorpverantwoordelijke voor Oosterwijk.
 • Gewezen secretaris van Groen Westerlo.
 • Reeds van in het begin zeer actief Groen lid.

Motivatie

"Als grootvader ligt het me nauw aan het hart dat onze kleinkinderen ook in de toekomst een gezonde leefomgeving zullen kennen. Daarom mijn keuze voor het groene gedachtengoed."

top

7. Nele Willems

Nele Willems

Personalia

leeftijd : 40   (º1972)
adres : Overwijs - WESTERLO
beroep : Directeur secundair ondewijs
familie : partner van Kris Rens, samen 3 kinderen

Engagement

aktief in : OXOt, zwerfvuilmeter, Amnesty, 11.11.11, Wereldwinkel
hobbies : mijn gezin, zingen, fietsen en wandelen

Politieke loopbaan

 • Eerste kandidatuur.

Motivatie

"Opgegroeid in een sociaal nest, probeer ik me steeds op één of andere manier nuttig te maken voor mijn omgeving. Op privé vlak was en ben ik vrijwilliger in o.a. de jeugdbeweging en diverse solidariteits- en socio-culturele organisaties. Professioneel heb ik me steeds ingezet voor mensen met mindere kansen in onze samenleving en in de wereld: kwetsbare jongeren in Brussel, (anderstalige) gezinnen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs, noord-zuidrelaties. Na een omzwerving in Brussel, ben ik enkele jaren geleden terug in Westerlo komen wonen en heb ik na een omscholing de stap gezet naar het onderwijs. Daar wil ik de volwassenen van binnenkort een open blik op de wereld meegeven.

Een andere bekommernis, nl. het milieu, is een tweede drijfveer om een groene stem(pel) te willen zetten. Binnen heel wat (wereld)thema's zie ik een - al dan niet rechtstreekse - link met ecologie, zeker op wereldvlak, maar ook op ons eigen lokaal niveau: noord-zuidverhoudingen, mobiliteit, gelijke kansen, huisvesting, werkgelegenheid, vrije tijd, enz... Willen we onze wereld bewoonbaar houden, zullen we allemaal een bijdrage moeten doen, iedereen op zijn niveau en volgens eigen mogelijkheden. Groen werkt aan visie en beleidsvoering op gemeentelijk niveau en trekt tegelijkertijd diverse thema's breder open. Daar wil ik aan meewerken!

Groen combineert daarenboven in mijn ogen deze twee thema's als geen enkele andere partij. En dat is waarom ik me dit jaar ? nog meer dan anders - achter Groen wil scharen. Want in elk cliché schuilt een bron van waarheid: laten we beginnen met eerst voor onze eigen stoep te vegen!"

top

8. Jan Vervoort

Jan Vervoort

Personalia

leeftijd : 43   (º1969)
adres : Kerkezil - OEVEL
beroep : Bediende in de pharmaceutica
gehuwd : Lutgard Delien
kinderen : 2

Engagement

bestuurslid : Natuurpunt Westerlo
lid van : Vlaamse Vereniging voor Weerkunde, Gezinsbond
hobbies : Weerkunde en klimatologie (MeteoWesterlo), lopen, fietsen en lezen

Politieke loopbaan

 • Eerste kandidatuur.
 • Onze deeldorpverantwoordelijke voor Oevel.
 • Sinds kort webmaster van Groen Westerlo.

Motivatie

"Voor de meeste mensen is de financieel-economische crisis, die nu reeds enkele jaren woedt, concreet voelbaar. De ecologische crisis is misschien voor velen minder tastbaar, maar indien niet ingegrepen wordt, zullen de gevolgen de kosten van de huidige economische crisis ver overstijgen. De klimaatverandering wordt wellicht één van de grootste uitdagingen, naast de afname van de biodiversiteit en de wereldwijde voedsel-, water-, en energiecrisis. Tevens is de hoeveelheid vruchtbaar land dat beschikbaar is per wereldbewoner de laatste decennia sterk afgenomen. Het effect van al deze crisissen wordt voor steeds meer mensen op deze planeet tastbaarder, ook hier ...

Dat één en ander dient geregeld op mondiaal niveau staat buiten kijf. Echter om externe schokken, die er sowieso zullen aankomen op te vangen, dienen wij werk te maken van lokale veerkracht, waarbij langetermijndenken, duurzaamheid en klimaatneutraalheid centraal staan. Het groene gedachtegoed geeft ons daarbij op lange termijn, naar mijn mening, de beste kaarten op een goed bestaan binnen een duurzame en rechtvaardige samenleving."

top

9. Lud De Coster

Lud De Coster

Personalia

leeftijd : 48   (º1964)
adres : Hogeheide - HEULTJE
beroep : Ingenieur digitale TV
kinderen : 2 dochters

Engagement

lid van : Natuurpunt, Plan Belgie (Plan ouder van Leak, meisje uit Cambodja)
hobbies : fotografie

Politieke loopbaan

 • Eerste kandidatuur.

Motivatie

"De stap zetten naar de politiek was zeker niet evident. Maar als je iets wil veranderen kan je niet aan de kant blijven staan. En die verandering zie ik enkel bij Groen als partij. Er zijn grenzen aan wat mens en milieu aankan, en daarom is het zo belangrijk dat we gaan nadenken hoe we onze economie en ons leven willen organiseren. Ook op gemeentelijk vlak kan je al belangrijke ecologische keuzes maken. En daar wil ik met het team van Groen Westerlo graag aan meewerken."

top

10. Marc Naets

Marc Naets

Personalia

leeftijd : 51   (º1961)
adres : Pasbrug - VOORTKAPEL
beroep : Biologisch tuinbouwer
gehuwd : Lea Anthonissen
kinderen : 4 : Stien (20), Kobe(19), Jaan(16), Hanna (15)

Engagement

lid van : Amnestie, Velt, Valk, Natuurpunt, Kunst en Geest, WOSH koor, de Plattelandsvrienden
hobbies : Wosh koor, toneel, fietsen, kuieren door de velden

Politieke loopbaan

 • Onze deeldorpverantwoordelijke voor Voortkapel.
 • Reeds ruim 20 jaar actief Groen lid.

Motivatie

"Ik ben ongeveer 20 jaar actief betrokken bij de groene partij. Wat mij vooral aanspreekt is de eerlijkheid van de partij. We zijn niet bezig met ons eigen belang, of ons eigen postje, maar kijken naar de gehele maatschappij. Groen heeft respect voor natuur, mens en cultuur en dat vind ik in geen enkele andere partij zo zuiver terug als bij Groen. De Westelse groenen zijn klaar voor een opbouwend beleid. Ze kunnen echt het verschil maken en daar sta ik 100% achter!"

top

11. Heidi Rombouts

Heidi Rombouts

Personalia

leeftijd : 48   (º1963)
adres : Schobbroek - VOORTKAPEL
beroep : Zelfstandig fotograaf

Engagement

hobbies : fotografie, wandelen, fietsen, genieten

Politieke loopbaan

 • Eerste kandidatuur.

Motivatie

"Ik wil ervoor zorgen dat het groen en de schaarse open ruimte behouden biljft, dat er meer geïnvesteerd wordt in veiligheid voor de zwakke weggebruiker, autoluwe straten aan scholen en veilige wegen naar school. Samen met jullie wil ik voor een GROENe toekomst gaan !"

top

12. Kris Van Noten

Kris Van Noten

Personalia

leeftijd : 50   (º1962)
adres : Molenstraat - HEULTJE
beroep : Arbeider boomkwekerij

Engagement

bestuurslid : Landelijke Gilde Heultje
aktief in : Wereldwinkel
lid van : Nationale Boomgaardstichting, Grote Routepaden, Natuurpunt, Velt, Trage Wegen, Amnesty
hobbies : wandelingen met fototoestel in aanslag

Politieke loopbaan

 • Reeds vele jaren actief Groen lid.

Motivatie

"We moeten leven in een te jachtige maatschappij en we werken steeds meer om steeds meer te bezitten.
Ik streef naar een samenleving die gezonder, eerlijker, duurzamer en groener wordt."

top

13. Chris Debruyne

Chris Debruyne

Personalia

leeftijd : 56   (º1956)
adres : de Merodedreef - WESTERLO
beroep : Bio-technieker
gehuwd : Mitje
kinderen : 3 (Rozel, Kaja, Sander) + 2 kleinkinderen

Engagement

lid van : Medeoprichter van ©KATA©, een (momenteel nog) kleine vzw uit de Kempen, voor het behouden en versterken van taalgrensoverschrijdende culturele contacten ;
Natuurvrienden
hobbies : Academie schilderen en beeldhouwen, foto's, trekkings

Politieke loopbaan

 • STREEKTEAMlid Groen Kempen.
 • Gewezen kandidaat voor Vlaams Parlement in 2009.

Motivatie

"Geboren en getogen Westelaar, "ene van Griet van de portrettentrekker".
Leren wandelen en rugzakken bij de scouts, en genieten van de natuur.
Gewerkt in de fabriek van Achter-Olen, bij een schoonmaakbedrijf in Leuven, op een verzekeringskantoor in Brussel, als magazijnier in de drukkerij van Tongerlo abdij en nu al jaren als biotechnieker bij Genzyme, pharmaceutisch bedrijf in Geel.
Geïnteresseerd in natuurbehoud, groene economie, sociaal beleid, culturele openheid, en 'betere betrekkingen tussen noord en zuid, ook in eigen land'.
Lijfspreuk: "we zijn allemaal petatten: het verschil zit onder de schil"."

top

14. Remi Heylen

Remi Heylen

Personalia

leeftijd : 64   (º1948)
adres : Olenseweg - OOSTERWIJK
beroep : Op rust
gehuwd : Josee Roodhooft
kinderen : 3 (+ 1 kleinkind)

Engagement

bestuurslid : Heemkring Ansfried Westerlo, verzusteringscomité Westerlo
lid van : KWB, LBC, KF De Strijders, Gezinsbond, Vebes
hobbies : opa, museumgids, Groen

Politieke loopbaan

 • Voormalig GEMEENTERAADSLID ( 1988 - 2000 ).
 • Voormalig PROVINCIERAADSLID ( 2002 - 2006 ).
 • VOORZITTER Groen Westerlo.
 • Managementcomité en Comité van Toezicht Doelstelling-II-Kempen ( 1999 ).
 • Raad van Bestuur Innotek ( 2003 - 2006 ).
 • Oprichter van de groene partij in Westerlo in de jaren '80.

Motivatie

"'Zich ten dienste stellen van' is me eigenlijk met de paplepel ingegeven. Van mijn jeugdjaren af ben ik altijd wel ergens in een bestuur actief geweest. Toen ik in 1979 in contact kwam met Luc Versteylen ben ik me stilaan in 'politiek' gaan interesseren.

In 1982 lukte het niet direct om in Westerlo met Agalev te beginnen. We hebben dan terug het WAL (Westels Actiecomité Leefmilieu) nieuw leven ingeblazen. Met de actie tegen de TGV, die door Oevel en nadien door Heultje zou komen, is Agalev in Westerlo definitief van de grond gekomen. In 1988 behaalden we, met een halve lijst, een eerste zetel in de Westelse gemeenteraad. Al die jaren hebben we iedereen die met hinder had af te rekenen en bij ons te rade kwam, geholpen. Agalev zat toen niet in een regering of in een gemeentebestuur en toch is de TGV niet door onze dorpskernen gekomen; is de zuurstof- en waterstofleiding niet door landbouwgebied aangelegd maar ligt ze langs het Albertkanaal. Dat kon omdat er samenwerking was tussen groenen, boeren en andere sociale organisaties.

Over het Rooiveld wil ik enkel het volgende zeggen : jarenlang hebben we één buurtbewoner die de moed had om tegen de onwettelijke toestand van dit dossier te vechten, gesteund. Dit is ons door velen kwalijk genomen. Uiteindelijk hebben de omwonenden de leugens van de meerderheid en de provincie doorzien en hebben ze massaal geprotesteerd. Onze hoop is dat de stilte, de rust en de ruimte nu echt mag overheersen.

In de gemeenteraad was het niet altijd even leuk omdat de meerderheid je gewoon links liet liggen. Daarom hebben we de meerderheid eens 'spek en bonen' gegeven omdat de oppositie er toch altijd voor spek en bonen bij zat. En alhoewel we niets te zeggen hadden, merk ik nu dat er veel van onze voorstellen en ideeën overgenomen en uitgevoerd zijn. De mooiste jaren tot nu toe in de politiek, waren die in het Managementscomité van het Doelstelling-II-gebied Kempen en de provincieraad. Daar was wel samenwerking mogelijk en werd er naar mekaar geluisterd.

Westerlo staat nu op een keerpunt. Je voelt dat er verandering in de lucht hangt.
Ik ben nu zo'n kleine 30 jaar min of meer met politiek bezig. De dossierkennis die ik gedurende die tijd heb opgebouwd wil ik delen met de groene ploeg die nu klaar staat om mee te besturen.
"Wie hard werkt, telt op. Wie samenwerkt, vermenigvuldigt" is een uitspraak van de baas van Colruyt. Door samen te werken, werden verloren gewaande dossiers zoals het Rooiveld, toch gewonnen.
Daarom zal ik me vooral inzetten om tot een goede samenwerking te komen tussen de gemeenteraadsleden. Luisteren naar mekaar, naar de Westelaar en goede voorstellen kansen geven, is de enige manier om vooruit te komen en van Westerlo een gezonde gemeente te maken!"

top

15. Vincent Ropers

Vincent Ropers

Personalia

leeftijd : 23   (º1989)
adres : Hollandse dreef - WESTERLO
beroep : Dakwerker

Engagement

lid van :  

Politieke loopbaan

 • Eerste kandidatuur.

Motivatie

"Zéér .."

top

16. Lori Maes

Lori Maes

Personalia

leeftijd : 25   (º1986)
adres : Renderstraat - HEULTJE
beroep : Time-outbegeleider in bijzondere Jeugdzorg

Engagement

lid van : TTC Westel, ex-(hoofd)leidster van Chiro Westerlo
hobbies : Tafeltennis, zwemmen, fietsen, joggen, reizen, cultuur, fotografie

Politieke loopbaan

 • Eerste kandidatuur.

Motivatie

"Gelijkheid en eerlijkheid zijn, tot zover ik mij kan herinneren, waarden die altijd mijn visie op de samenleving hebben gekleurd. Steeds meer is deze visie gaan aansluiten bij de ideeën die Groen voorop stelt. Duurzaamheid als kernpunt van het beleid, dat is waarvoor ik mij wil engageren. De samenleving en het milieu zullen er niet enkel op korte termijn, maar ook op lange termijn wel bij varen. De zwakkeren in de samenleving mogen hierbij niet vergeten worden. Groen is de partij die deze ingesteldheid hoog in het vaandel draagt."

top

17. Melinda Geudens

Melinda Geudens

Personalia

leeftijd : 25   (º1986)
adres : Heidebloemstraat - HEULTJE
beroep : Afdelingsverantwoordelijke tuincentrum

Engagement

lid van : oud-lid Chiro
aktief in : Wereldwinkel
hobbies : tuinieren, fietsen

Politieke loopbaan

 • Tweede kandidatuur voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Reeds jaren actief lid van Groen.

Motivatie

"Ik ben 'jong en groen' geboren, werk in het groen, de kleur groen maak elke dag deel uit van mijn leven in veel opzichten, doe nog steeds vrijwilligerswerk, wil dat er terug meer jongeren groen denken en leven, dat is de toekomst.
Ik zou graag een voorbeeld zijn voor andere jongeren, hen een beetje wakker schudden wat betreft hetgeen er allemaal in de wereld gebeurt, want wij jongeren zijn tenslotte de toekomst. Onze toekomst zelf heeft ook het recht om in een fijne, groene omgeving te leven."

top

18. Wendy Smets

Wendy Smets

Personalia

leeftijd : 39   (º1973)
adres : Olenseweg - OOSTERWIJK
beroep : Psychiatrisch verpleegkundige
gehuwd : Cindy Ceusters
kinderen : 2 dochters ( Mila en Zoa )

Engagement

lid van : Artsen zonder grenzen, Sarmila-project Nepal
hobbies : Lezen, genieten van familie, het gezin, vrienden en de kleine dingen die het leven zo mooi maken.

Politieke loopbaan

 • Eerste kandidatuur.

Motivatie

"Door mijn ervaring als psychiatrische verpleegkundige weet ik hoe belangrijk het is om zorg te dragen voor iedereen in de maatschappij ongeacht leeftijd, herkomst, religie, handicap en seksuele geaardheid. Het is daarom belangrijk dat we samen werken aan een mooie eerlijke wereld en toekomst."

top

19. Peter Van de Velde

Peter Van de Velde

Personalia

leeftijd : 51   (º1961)
adres : Zoerleberg - ZOERLE
beroep : Zelfstandig e-communicatie IT'er

Engagement

hobbies :  

Politieke loopbaan

 • Eerste kandidatuur.

Motivatie

"Ik ben een van die onverbiddelijke optimisten die blijven geloven dat de mensheid afstevent op een betere toekomst. Dat we (net op tijd? Nu dus!) de juiste kaarten zullen trekken.
De kaart van de fiets (kampioen van de korte afstand) en de elektrische auto, van wind- en zonne-energie. De kaart van een betrouwbaar openbaar vervoer. De kaart van een Westerlo waar we kiezen voor lokaal geproduceerd voedsel wanneer het kan, voor rechtvaardige prijzen als we het exotischer willen. Waar het bij voorkeur traag gaat, maar snel als het moet. Waar mensen inspraak hebben in de beslissingen. Waar jongeren hun gang kunnen gaan, en waar ouderen een plaats hebben, in wederzijds respect. De kaart van de nieuwe technologieën, om de mensen dichter bij het beleid te brengen, om meer te doen met minder energie."

top

20. Diane Valgaeren

Diane Valgaeren

Personalia

leeftijd : 47   (º1965)
adres : Oude Zoerlebaan - ZOERLE
beroep : educatief medewerker / lesgever bij Basiseducatie Kempen (vorming aan laaggeschoolde volwassenen)
kinderen : alleenstaande moeder van 3 : Kamil 15 j, Nena 12 en Janne 11

Engagement

aktief in : Wereldwinkel, DWW, 11.11.11
hobbies : ik ben een genieter pur sang : zing bij 't Wosh- koor uit Heist O/d Berg, dans en fiets graag! (lid van het Nederlandse 'vrienden op de fiets') En af en toe staat er ook cultuur op de agenda : een stad verkennen, haar tentoonstellingen, een optreden meepikken?Liefst in 't gezelschap van anderen natuurlijk!

Politieke loopbaan

 • Vierde kandidatuur voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Reeds jaren actief lid van Groen.

Motivatie

"Op de gemeentelijke lijst voor Groen staan is vanzelfsprekend voor mij!
Voel me een echte 'sociale' groene?zorg voor de kwetsbaren in onze maatschappij is de basis : zorg op vlak van betaalbaar en goed kunnen wonen tegen een eerlijke prijs, zorg voor opvangmogelijkheden voor jonge kinderen, zodat alleenstaande ouders ook kunnen deelnemen aan opleiding en dat mensen voldoening kunnen vinden in werk. Zorg voor mobiliteit, zodat mensen niet per sé over eigen auto hoeven te beschikken als ze willen deelnemen aan een actief sociaal of professioneel leven!
En zie : toevallig ook allemaal belangrijke punten voor Groen !
In 't klein probeer ik mee te zorgen voor mijn eigen stukje warme maatschappij, door er te zijn als mensen eens wat extra steun kunnen gebruiken, doet deugd heb ik zelf al dikwijls mogen ervaren!"

top

21. Herwig Daems

Herwig Daems

Personalia

leeftijd : 56   (º1956)
adres : Nieuwstraat - WESTERLO
beroep : Communicatie-technieker
gehuwd : voor eeuwig vrij & gezellig
kinderen : onbekend

Engagement

voorzitter : Pierre Kastrol, StappenWolf
lid van : Natuurpunt, Amnesty, Greenpeace
aktief in : Festival in Herselt, Pierre Kastrol, mecenas Kunst & Geest, .. u vraagt, ik doe
hobbies : reizen, wandelen, streekbieren, uitgaansleven en vooral heel veel muziek rond mij, organiseert af en toe wel eens een optreden

Politieke loopbaan

 • Vierde kandidatuur voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Reeds jaren actief lid van Groen.

Motivatie

"Buiten de gekende groene punten zou ik willen ijveren voor meer (muziek)cultuur in Westerlo. Niet alleen in het (te) grote Zoerla maar ook daarbuiten (de Krekke, Het Debuut?). Misschien wordt het ook wel eens hoog tijd dat er in Westerlo een (definitieve) ruimte komt voor verenigingen allerhande (OXOt, Westelfolk,...)."

top

22. Chris Adriaens

Chris Adriaens

Personalia

leeftijd : 57   (º1954)
adres : Mechelsestraat - OEVEL
beroep : Actieve vrijwilligster
kinderen : 4 (+ 4 kleinkinderen)

Engagement

aktief in : Wereldwinkel, Gezinsbond, 11.11.11, zwerfvuilmeter
hobbies : reizen, lezen, wandelen, kleinkinderen vertroetelen

Politieke loopbaan

 • Tweede kandidatuur voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Reeds jaren actief lid van Groen.

Motivatie

"Wat mij vooral bezighoud is de oneerlijkheid in de wereld, de onrechtvaardigheid, de ongelijkheid tussen mensen. Sommigen leven in luxe en hebben teveel, veel teveel, alles moet het nieuwste, het beste zijn, terwijl miljoenen mensen niks of heel weinig hebben, weinig of geen scholing, voeding, werk, huisvesting, geneesmiddelen of geneeskundige zorgen ...
Ik wil meewerken om onze wereld leefbaarder, eerlijker, vriendelijker en rechtvaardiger te maken. Ten eerste door mijn eigen levenswijze aan te passen, maar ook door mijn kleine bijdragen in de wereldwinkel, brieven voor Amnesty International ...
Sinds vorig jaar ben ik zwerfvuilmeter voor onze straat. Wat je allemaal verzamelt tart alle verbeelding: van pampers tot stoelen, tot slachtafval van schapen, gastank, leeggoed, enz ... Als zwerfvuilmeter wil ik van Westerlo terug een "parel der Kempen" maken, mooi en groen en proper om te wonen en te vertoeven.
Vermits al deze punten ook in het Groen programma terug te vinden zijn, voel ik me goed bij deze partij."

top

23. Fons Lievens

Fons Lievens

Personalia

leeftijd : 62   (º1950)
adres : Kaaibeeksedijk - WESTERLO
beroep : Voormalig VDAB-jobclubleider Herentals
kinderen : 7 (+ 7 kleinkinderen)

Engagement

aktief in : medeoprichter Wereldwinkel, Amnesty International, Kringwinkel Kat & co in Herentals
aktief in : Vredesbeweging, 11.11.11
oprichter : Steinerschool in Geel

Politieke loopbaan

 • Gewezen GEMEENTERAADSLID in Herentals ( 8 jaar rood-groen ).
 • Gewezen voorzitter van de Stedelijke Jeugdraad in Herentals.

Motivatie

"Als 'kinderlijke wereldverbeteraar' wil ik mij, met beperkte middelen, blijven inzetten voor een beter Westerlo en dat kan alleen met een sterk 'Groen' !"

top

24. Huguette Alveracht

Huguette Alveracht

Personalia

leeftijd : 54   (º1958)
adres : Hondseinde - TONGERLO
beroep : Gewezen verpleegster, bloembindster, herboriste
kinderen : 6

Engagement

aktief in : gewezen pleegmoeder
hobbies : bloembinden, herboriste

Politieke loopbaan

 • Tweede kandidatuur voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Motivatie

"Met de levenservaringen die ik opdeed als (groot-)moeder en in verschillende beroepen, en vooral ook met de beperkingen die je zo leert ondervinden, wil ik iets doen, samen met Groen, en samen met jou.
Ben je ook bezorgd om 'het GROEN' in onze omgeving, stem dan zoals ik, voor GROEN."

top

25. Denis De Smedt

Denis De Smedt

Personalia

leeftijd : 62   (º1949)
adres : Drie Engelenstraat - TONGERLO
beroep : Gepensioneerd ambtenaar financiën / kadaster
gehuwd : Kris Habraken
kinderen : 2

Engagement

voorzitter : KWB Tongerlo
bestuurslid : ACVOD, werkgroep Broederlijk Delen, WZZ Zuiderkempen
lid van : milieuraad, Tongerlopers, 11.11.11, Davidsfonds, Okra, heemkring, Natuurpunt, Landelijke Gilde Tongerlo
hobbies : bierviltjes, lezen

Politieke loopbaan

 • Onze deeldorpverantwoordelijke voor Tongerlo.
 • Tweede kandidatuur voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Bijna 10 jaar kernlid van Groen in Westerlo.

Motivatie

"Ik wil sociaal aktief zijn en ijveren voor een gezond leefmilieu. Mijn stokpaardjes zijn : mantelzorg, milieuzorg, buurtschap en integratie van minderbedeelden op gebied van woonbeleid.

Ik heb een luisterend oor voor uw alledaagse problemen. Ben je terecht gekomen in de werkloosheidval, minderbedeelde of onrechtvaardig behandeld, dan wil ik samen met u zoeken naar een oplossing en mij daarvoor inzetten.
Ik stel vast dat de financiële middelen van de gemeente gerichter en duurzamer moeten aangewend worden. Die leemten ( werkloosheid, thuiszorg, sociale huisvesting ) wil ik een andere richting insturen ( sociale tewerkstellingsmogelijkheden, mantelzorgpremie, kangoeroewoning, integratie van bejaarden ).
Op gebied van ruimtelijke ordening heb ik ervaring vanuit mijn beroep. Mijn voornemen is: de buurten leefbaarder en gezonder maken. Geen verkavelingsprojekten meer op kap van de aangelanden, die daarenboven de levensomstandigheden nog ongezonder maken, alsook heropwaardering van de kerkepaden en speelpleinen bruikbaar voor jong en oud samen.
Een energiebesparender en gezonder leefmilieu houdt voor mij ook in: verkeersvriendelijker te werk gaan ttz. stoepen en parkeerplaatsen voor rolstoelgebruikers voorzien, duurzame verkeersdrempels en oversteekplaatsen zonder 'over'beveiliging.
Via al deze stimulerende maatregelen, die ik geput heb uit divers vrijwilligerswerk, hoop ik een serieuze bijdrage te kunnen leveren aan het sociale welbevinden van alle Westelse burgers.

Ik engageer me soms in tegenstrijdige initiatieven, maar ik ben ook van overtuiging dat zoiets moet kunnen zonder onderscheids des persoons : als je mensen wil motiveren moet je hun lidkaart niet vragen. Daaraan zijn wel grenzen ( ik verloochen mijn christelijke en democratische principes niet, maar daarom ben je nog geen 'principenreiter' ). Helpen waar het kan, dat is mijn grondgedachte."

top

26. Rita Moons

Rita Moons

Personalia

leeftijd : 62   (º1950)
adres : Truchelven - OOSTERWIJK
beroep : ambtenaar financiën op rust
familie : gehuwd, 2 kinderen, 1 kleinkind

Engagement

aktief in : Wereldwinkel, Wereldraad, 11.11.11
lid van : Greenpeace, Amnesty, Femma, Gezinsbond, KWB
hobbies : lezen, film, af en toe een citytrip, kleinkind opvangen

Politieke loopbaan

 • Vijfde kandidatuur voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Actief medewerker van Groen sinds 1986 ("Streng maar rechtvaardig").

Motivatie

"Ik droom nog altijd van een wereld die in Noord en Zuid een leefbare toekomst biedt aan iedereen, zonder geweld, met oog voor het milieu en op een eerlijke manier.
In mijn engagement voor de wereldwinkel en de wereldraad, probeer ik daaraan te werken.
Op politiek vlak denk ik dat Groen de partij is die dat op de beste manier probeert waar te maken. Daaraan wil ik graag mijn steun geven en zo mogelijk een steentje bijdragen."

top

27. Jos Van den Heuvel

Jos Van den Heuvel

Personalia

leeftijd : 63   (º1948)
adres : Renderstraat - ZOERLE
beroep : voormalig leerkracht talen
familie : gehuwd, 2 zonen

Engagement

hobbies :  

Politieke loopbaan

 • Eerste kandidatuur voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Gewezen speechschrijver voor heel wat CD&V schepenen en diverse verenigingen.

Motivatie

"Ik heb zelf nooit aan politiek gedaan, maar ik kom nu uit de schaduw om dezelfde reden als waarom ik ooit speeches beginnen schrijven ben. Je moet weten dat er al heel lang binnen de huidige meerderheid 2 strekkingen bestaan.. De zachtere kern, waartoe de meesten en vooral de CD&V-jongeren behoren, en de harde kern van macho's aan de top die zichzelf onmisbaar en onaantastbaar vinden. Als ik ooit zoveel speeches schreef was dat om de zachte kern een stem te geven. Nu stel ik vast dat zelfs die strekking binnen de meerderheid monddood wordt gemaakt. Ik zou graag wat ik al meer dan 25 jaar deed, blijven doen. Maar niet onder dit - sta mij het woord toe - 'regime'.

Hoe kom ik dan bij Groen terecht ? Om twee redenen. Als ik vroeger een tekst schreef voor een vereniging of club, stelde ik mij maar één vraag : "Hoe kan ik ervoor zorgen dat die mensen zich gerespecteerd voelen in wat ze deden en gesteund in wat ze zullen doen?" Als één partij dat nodig heeft en verdient, is het wel Groen. En er is nog iets. Van huis uit ben ik eigenlijk een 'groene jongen'. Mijn vader had de mooiste en grootste groentetuin die men zich kan indenken. Al zijn plantgoed ging hij halen met zijn fiets, en hij gebruikte nooit pesticiden. En wat onszelf betreft, .. in heel West-Europa is er geen natuurgebied dat ik niet met mijn vrouw en 2 zonen bezocht heb. Respect voor en genieten van de natuur werd mij met de paplepel ingegeven."

Zie ook : interview met Jos ("Jos Van den Heuvel, lijstduwer voor Groen op 14 oktober").

top