Participatie - Inspraak - e-Government

09 September 2012

In Westerlo zijn er de voorbije jaren een aantal projecten de mist ingegaan. Dit kan vermeden worden, de reden is vooral een gebrekkige communicatie met de bevolking. Elke 6 jaar verkiezen de burgers hun vertegenwoordigers om de gemeente te besturen. Vroeger was dat misschien voldoende, in 2012 willen de mensen meer inspraak. Openheid van bestuur kan vandaag, dankzij de internet revolutie, uitgebouwd worden. De bevolking kan nu veel directer worden betrokken bij de beslissingen van ons gemeentebestuur. Het zal misschien wel wat langer duren voor een beslissing wordt genomen, maar de keuze zal beter gemotiveerd, doordacht en besproken zijn.  Openheid van bestuur is meer dan louter informeren. Als het erop aan komt kunnen en willen veel mensen van Westerlo meewerken aan het beleid. Werken aan participatie is durven vertrouwen op de vernieuwende ideeën van de burgers.Om een open bestuur op de rails te zetten zijn er een aantal voorwaarden:

De belangrijkste voorwaarde is een bestuur dat bereidt is in haar kaarten te laten kijken, zonder verborgen agenda's, zonder persoonlijk favoritisme.

Technisch gezien moet er een digitaal platform worden gecreëerd dat die openheid concreet maakt: verslagen, plannen, offertes, documenten worden online gezet wanneer ze beschikbaar zijn. Ze zijn te raadplegen door de burger.

Derde voorwaarde: een platform om over de belangrijke items te discussiëren. Een forum waar elke westelaar terecht kan om de verschillende meningen te leren kennen, opmerkingen te formuleren, nieuwe ideeën te lanceren en mee te discussiëren. Het bestuur moet uiteraard bereid zijn om mee te participeren in deze forums. Een onafhankelijke moderator kan de discussie in goede banen leiden, resumeren en besluiten formuleren.

Participatie aan een open bestuur op dit niveau gebeurt vooral via het internet. In Vlaanderen is ongeveer 75% van de gezinnen voorzien van een connectie. Toegang tot internet via familieleden, lokale buurthuizen, de bib ed zou een deel van de overige 25% van de mensen kunnen bedienen.

Ik pleit hier niet onmiddellijk voor directe democratie of participatiedemocratie, maar wel voor een openheid van bestuur, discussiemogelijkheid, pollen van de bevolking voor een transparante en gemotiveerde beslissing wordt genomen. De gemeenteraadsleden en schepenen vertolken de stem van de bevolking, en die stem moet worden gehoord bij elke beslissing die er wordt genomen.