Petitie Spikdorenveld

21 Maart 2013

Petitie Spikdorenveld

Hier kan u de tekst van de petitie die werd afgegeven nog eens nalezen.            

Petitie voor het afsluiten van het Spikdorenveldweggetje voor autoverkeer

 

Geachte Heer Herman Wijnants, Schepen van mobiliteit,

Geacht college van burgemeester en schepenen ,

 

Met deze petitie vraag ik, ondergetekende, met aandrang om het Spikdorenveldweggetje ? dit is het weggetje tussen de Koning Leopoldlaan en het Spikdorenveld ? voortaan af te sluiten voor autoverkeer. Hiervoor hebben we verschillende argumenten, waarvan we er hier enkele benadrukken:

-       Een beeld zegt meer dan 1000 woorden, vandaar de foto achteraan.  Zoals u kan zien is er niet voldoende ruimte om een auto en een fietser of voetganger samen te laten passeren. In de praktijk leidt dit er meestal toe dat de fietser of voetganger (al dan niet op wandel met de hond richting Beeltjensbos) tegen de muur of in een haag moet duiken om niet aangereden te worden.

-       Het weggetje is een goede verbinding naar en van de school De Beeltjens voor kinderen en volwassenen.  Een klein onderzoek bij de start van een gewone schooldag toont bijvoorbeeld dat op een half uur tijd (!) een 60-tal gebruikers,  bestaande uit een mix van voetgangers-fietsers-auto's, van het weggetje gebruik maken. Dit leidt tot erg onveilige verkeerssituaties. En dat met een ringweg op 100m.

-       Herhaaldelijk werd in het verleden door buurtbewoners, oudercomité en de  directie van de school gevraagd om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid in de buurt van de school te verhogen. In een verslag van de vergadering van 30 maart 2012 met betrokken partijen, lezen wij '?het verkeerscomité is ter plaatse geweest op een schooldag op het einde van de lessen om zich te vergewissen van de verkeerssituatie. Het verkeer bleek er chaotisch te verlopen  ?' . Eén van de voorstellen tot het verbeteren van de situatie was: 'verbindingspadje naar Koning Leopoldlaan breken door plaatsen van paaltjes in midden van weg ? eerst telling laten uitvoeren'.  Wij vragen om niet langer te wachten op een globale aanpak van de verkeersproblematiek aan de school (ook al is die schrijnend!), maar om al minstens het voorstel om het pad af te sluiten voor auto's kortelings uit te voeren. 

-       Geregeld ontstaan er kleine risicovolle situaties op het pad, die steeds met goodwill van de zwakke weggebruiker worden opgelost. Wij willen niet wachten tot er gekwetsten vallen.

 

Deze argumenten zijn overtuigend genoeg om u te vragen snel tot actie over te gaan en het weggetje af te sluiten voor autoverkeer. Wij hopen op een positieve reactie van u en kijken alvast uit naar een veilige wandel-en fietsverbinding.