Programma : Energie

09 Oktober 2006

Groen! vroeg in de gemeenteraad om de plaatsing van windmolens te onderzoeken. Het schepencollege antwoordde dat er onvoldoende wind is in Westerlo. Er is voldoende wind in Westerlo. Maar er waait geen groene wind in het gemeentehuis! Daar moet verandering in komen.

wél

Groen! zal van Westerlo een groene energiegemeente maken. Hiervoor willen we dat het bestuur investeert in projecten als windmolens, zonnedaken,... Daarnaast wil Groen! subsidies voorzien voor mensen die investeren in energiebesparende maatregelen of die zelf installaties plaatsen.

Groen! wil Westerlo op de Europese kaart als pilootgemeente inzake innovatie in groene energieprojecten op lokaal niveau.

Met het project WESTELWIND wil Groen! hier alvast werk van maken.

De sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen is een voortrekker op dit vlak. Groen! wil dit naar gans de gemeente doortrekken.

Zo wil Groen! de energiekosten drukken zowel voor het gemeentebestuur als voor de inwoners.

Investeren in groene energie levert niet alleen nieuwe jobs op maar ook een properder milieu.

Dat is goed voor onze portemonnee en voor onze gezondheid.

"Westelwind" : Groen! energieproject voor Westerlo

lees hier ONS VOORSTEL

 

Windkaarten van Westerlo

De windkaarten van Westerlo: klasse-1 en klasse-2 windgebieden.

Hoeveel Euros kan dat opbrengen ?

Kosten-baten analyse.

Zonne-energie is al lang geen science-fiction meer,

het is vandaag voor iedereen een haalbare energiebron.

Weldra ook op uw dak, dankzij gemeentelijke steun ?

 

naar Overzicht PROGRAMMA-punten