Programma : Jongeren

09 Oktober 2006

"Verdraai de wereld" begint in Westerlo. Groen! wil jongeren kansen geven om Westerlo een groene draai te geven.De "papier"-subsidie moet onvoorwaardelijk uitbetaald worden.

Groen! wil ruimte voor de jeugd. In kamp A wil Groen! een kampplaats, regionaal kinderkunstencentrum, repetitie- en opnameruimte met kleine podiumzaal uitbouwen. Groen! wil ook de nodige groene ruimte voorzien om te ravotten, te sporten,...

Groen! wil de werking van het JAC verder ondersteunen. Samenwerking met het jeugdhuis, scholen, jeugdverenigingen moet de drempel van het JAC verlagen.

Groen! wil steunmaatregelen om de jeugdlokalen energiezuinig te maken.

Met de jeugdparagraaf wil Groen! in elk beleidsdomein aandacht vragen voor jongeren. Hun mening telt mee.

Wil je daar ook iets aan doen? Stem dan GROEN!

Jongeren Advies Centrum : na jaren pleiten is het er eindelijk.

 

Nuttige Links

 

KAMP A

De herbestemming van het voormalig militair domein Kamp A te Oosterwijk wil Groen! prioritair aanpakken.

In het kader van ruimte voor jongeren wil Groen! - via een architectenwedstrijd - de bestaande hallen (in de buurt van kamp C) tot verblijfsruimte voor jongeren laten ontwerpen.

Een aantal hallen kunnen ook tot sportruimte, repetitieruimte,... voor jongeren omgebouwd worden. (zie cultuur)

Een open speelbos, ruimte voor een kampplaats (in de buurt van voornoemde verblijfsruimte?), versterken de "bruikbaarheid" van het domein.

De provincie heeft hier de voorbije zes jaar niets aan gedaan, alhoewel ze er vorige legislatuur een ontwerp van herbestemming van heeft laten maken.

De basisoptie "sport en recreatie" in een groen kader, deel van "de poort naar de Merode" blijft behouden.

 

Jeugdparagraaf

Ter illustratie hier de tekst over de jeugdparagraaf (uit het jaarplan 2006 van het jeugdbeleid van de provincie), iets wat in elke gemeente kan ingevoerd worden.

4.3 Jeugdparagraaf

Een goed beleid stemt haar aanbod, voorzieningen en beslissingen steeds af op de behoeften van de doelgroep. Ook binnen het provinciaal jeugdbeleid dragen we participatie hoog in het vaandel. Binnen het jeugdwerkbeleid beschikken we over een aantal instrumenten en methodieken (o.a. de provinciale jeugdraad) om deze participatie waar te maken. Maar binnen het bredere jeugdbeleid dat ook andere beleidsdomeinen omvat waar kinderen en jongeren mee te maken krijgen, is dit heel wat moeilijker te verwezenlijken. Immers hoe kunnen we de stem van kinderen, jongeren en jeugdwerkers laten wegen op beslissingen die in andere domeinen en op andere terreinen tot stand komen maar wel een duidelijke impact hebben op deze kinderen, jongeren en jeugdwerkers?

Een mogelijke piste die de provinciale jeugddienst in 2006 wil onderzoeken, is het invoeren van een Jeugdparagraaf in het provinciebestuur. De Jeugdparagraaf is een instrument om de jeugdvriendelijkheid van beleidsbeslissingen en de participatie van jeugd in het beleidsproces te bewaken. In essentie is het een aparte paragraaf in een beleidsvoorstel, waarin de verplichte adviezen van de jeugddienst, de jeugdraad of van de jeugd zelf en de reactie van het beleid hierop vermeld staan.

Dit instrument werd in Vlaanderen voor het eerst ontwikkeld en toegepast in de stad Antwerpen in 1997. Geleidelijk aan werd het principe doorgevoerd in verschillende beleidsdomeinen: heraanleg van openbaar domein (straten en pleinen), openbare gebouwen, de opmaak van het ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van wijkprogramma's.

Beleidsacties voor 2006

  • ondersteuning jeugdraad en commissies (o.a. voor het memorandum naar aanleiding van de verkiezingen)
  • ondersteuning van acties en initiatieven naar aanleiding van het memorandum en de verkiezingen van oktober 2006
  • proces van evaluatie en heroriëntering van de subsidiereglementen in samenspraak met de provinciale jeugdraad en het brede jeugdwerkveld
  • start van het inspraak- en participatieproces voor de opmaak van het nieuw Jeugdwerkbeleidsplan 2008-2013
  • tevredenheidsonderzoek over het Jeugdwerkbeleidsplan 2003-2007
  • mogelijkheden nagaan voor de toepassing van een Jeugdparagraaf in de provincie Antwerpen
  • actieve deelname aan VVJ-Antwerpen
  • deelname aan interprovinciaal en Vlaams overleg

 

naar Overzicht PROGRAMMA-punten