Programma : Onderwijs

08 Oktober 2006

Hiervoor wil Groen! de nodige middelen voorzien. Gemeentelijk onderwijsbeleid beperkt zich niet tot gemeentescholen. Alle scholen maken immers deel uit van het lokaal maatschappelijk weefsel.Scholen worden sterker ingebed in de wijk, bijvoorbeeld door de infrastructuur na schooltijd ter beschikking te stellen.

Zo wil Groen! een project "Gezinsleren", dat achtergestelde kinderen meer kansen wil geven, samen met alle basisscholen uitwerken.

Groen! zal ook projecten als "kleurrijke school", verkeersveilige school (10/10 label), duurzame school (milieuzorg op school, groene energie),... steunen.

 

Groen! wil de inspraak van de kinderen niet beperken tot de jaarlijkse kindergemeenteraad maar in overleg met de scholen een aangepaste inspraakformule zoeken.

Participatie wordt aangemoedigd, zowel van kinderen als van ouders. De gemeenten bouwt het schoolopbouwwerk uit, zodat ook ouders van kansarme of allochtone kinderen meer bij de school betrokken worden.

De gemeente moet een prioriteit maken van verkeersveilige schoolomgevingen.

 

naar Overzicht PROGRAMMA-punten