Programma : Ontwikkelingssamenwerking

08 Oktober 2006

Al 18 jaar vraagt Groen! om 0,7 % van het gemeentelijk budget te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Niet tegen 2015, maar nu onmiddellijk wil Groen! deze maatregel invoeren.De samenwerking met de bestaande organisaties blijven we steunen.

Maar hiermee willen we ook lokale projecten voor groene energie steunen zoals bijvoorbeeld jatrophaplantages.

Een stedenband met een gemeente in het Zuiden moet op korte tijd gerealiseerd worden, zodat uitwisseling op alle niveaus - gemeentelijke diensten, verenigingen, cultuur , sport, onderwijs ... een verrijking kunnen vormen voor Noord en Zuid.

Eerlijke handel moet het handelsmerk worden van Westerlo.

Westerlo binnenkort ook een Fair Trade gemeente ?

Stedenband

In het Vlaams decreet inzake de convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking wordt ruimte gelaten voor een eigen invulling van een stedenband.

"Ook andere samenwerkingsvormen, die niet noodzakelijk uitmonden in een volwaardige stedenband maar wel passen in een globale beleidsvisie rond ontwikkelingssamenwerking, in overeenstemming met de doelstellingen van dit beleid, kunnen ondersteund worden. Er kan bijvoorbeeld aan een partner in het Zuiden een specifieke thematische expertise aangereikt worden zonder dat die leidt tot de integrale aanpak van een stedenband. Die concrete alternatieve samenwerkingsvormen moeten - net als een stedenband - gedragen worden binnen het gemeentebestuur, de adviesraad en het middenveld. Ze moeten bovendien een uiting zijn van een onderbouwde visie van het bestuur op de lokale invulling van een beleid ontwikkelingssamenwerking."

Groen! wil zo'n thematische samenwerking rond energie in het beleid opnemen. Het past bij onze visie op hernieuwbare energie. Bovendien geeft het aan de bevolking in het Zuiden perspectief om op termijn in de eigen behoeften te kunnen voorzien. In Hasselt is zo'n project al gestart.

Handel lokaal, denk globaal!

Interessante links

Beleidsplan Derdewereldraad gemeente Westerlo

 

naar Overzicht PROGRAMMA-punten