Programma : Senioren

08 Oktober 2006

Groen! kiest voor een ouderenbeleid dat inspeelt op de kracht van actieve ouderen. De gemeente stelt hiervoor een "" op zoals voorgesteld door de Vlaamse Ouderenraad. 95% van de ouderen zijn nog gezond.

ouderenbeleidsplan

Het is voor de toekomst van onze maatschappij van groot belang om de zelfstandigheid van de ouderen zolang mogelijk te behouden en te bevorderen. Groen! wil daarom een woon- en zorgaanbod op maat wanneer ondersteuning nodig is.

Groen! wil mensen de kans geven zo lang als mogelijk thuis of zelfstandig te wonen wanneer ze dit willen.

Met het buurthuis wil Groen! een laagdrempelige ontmoetingsruimte uitwerken.

Groen! wil ook de creatieve senioren kansen geven door vorming of opleiding onder een "55+project" te lanceren.

Via het steunpunt lokaal vrijwilligerswerk wil Groen! ouderen die zich willen engageren kansen geven om hun vrije tijd zinvol in te vullen.

Groen! wil ook een veilige mobiliteit garanderen.

Serviceflats helpen senioren om langer zelfstandig te wonen.

Ouderenbeleidsplan

"Het OOK - Vlaamse Ouderenraad zal meewerken bij het opstellen van het ouderenbeleidsplan dat de regering moet schrijven. Tevens zal de raad de belangen van de Vlaamse ouderen bij de federale overheid verdedigen. De werking die het OOK in de voorbije tien jaar ontplooide, wordt verder gezet binnen de opdracht van Vlaamse Ouderenraad. Samen met de dertig lidorganisaties werken we aan een beleid dat ouderen in Vlaanderen, België en Europa ten goede komt." (bron op website Vlaams OOK)

Groen! zal zo'n ouderenbeleidsplan voor Westerlo opstellen in samenspraak met de verschillende seniorenorganisaties. Bij de opmaak hiervan zal op provinciale ondersteuning kunnen gerekend worden.

Zelfstandigheid

Groen! wil de nodige maatregelen voorzien om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen. We willen de vereenzaming tegengaan zodat mensen zich gezond in hun vel voelen en veilig in hun huis.

Door bewonen in de dorpskernen aantrekkelijker te maken en te streven naar gemengde woonvormen, wil Groen! meer leven in het dorp brengen. Buurtwinkels e.d. zullen hun oude functie van ontmoetingsplaats terugkrijgen. Door de nodige aandacht voor veilig verkeer met voorrang voor de zwakke weggebruiker, wil Groen! de veiligheid in de kernen verhogen.

55+-project

Groen! wil de nodige budgetten voorzien om vorming en opleiding voor 55-plussers te bevorderen. Dit moet ook kunnen buiten het bestaande vormingsaanbod.

Het is aan de betrokkenen om zelf mee de inhoud en het ritme van de vorming te bepalen.

In de opstartfase zal ondersteuning vanuit de gemeentelijke administratie voorzien worden.

 

naar Overzicht PROGRAMMA-punten