Programma : Tewerkstelling

08 Oktober 2006

Groen! wil Westerlo als innovatieve gemeente op de zetten.Kempense kaart

Hiervoor wil Groen! een aantal projecten lanceren zoals "Westelwind" (hernieuwbare energie), het project "kamp A" (cultuur, sport, recreatie), het Regionaal Landschap Grote Nete (natuurbeheer) en Westerlo als poort tot de Merode. Samen met kamp C, IOK en het provinciebestuur wil Groen! een positief klimaat scheppen waarin nieuwe werkgelegenheidsinitiatieven kansen krijgen.

Groen! onderschrijft hiermee de vraag van het ACV-Westerlo : "Het ACV wil dan ook dat de lokale overheden een beleid voeren dat gericht is op het bevorderen van duurzame, ecologisch verantwoorde en mensvriendelijke tewerkstelling én dat kansen biedt aan mensen uit kansengroepen."

Een schepen bevoegd voor werkgelegenheid zal dit beleid uittekenen. Deze schepen zal het nodige overleg organiseren op gemeentelijk vlak. Hij of zij zal ook actief deelnemen aan het regionaal economisch overleg.

Groen! wil het "initiatief in de Sociale Inschakelingseconomie" (SINE) dat door het OCMW is gestart, betrekken bij al die projecten.

Met initiatieven als "met belgerinkel naar de winkel" en "milieuvriendelijke draagtassen" werd een eerste stap gezet. Groen! wil verder gaan en middelen vrijmaken om samen met de buurtwinkels, de marktkramers,... van Westerlo een wervelende gemeente te maken.

De werkwinkel : tewerkstelling dicht bij huis.

 

Op de Kempense kaart

Groen! Kempen werkt aan een toekomstplan voor de Kempen. Aan de hand van enkele hefboomdossiers willen we een aantal duidelijke keuzes maken voor een duurzame streekontwikkeling.

Nieuwe mensen zetten zich aan het denken over de sterktes en de zwaktes van een streek als de Kempen. Deze Troeven voor de Kempen zijn het resultaat van intern overleg en externe consultatie van heel wat mensen en organisaties in de streek; een proces dat al in de zomer van 2004 gestart is.

(Bestudeer vooral hoofdstukken 1, 5.1, 6 en 10.)

 

 

Westelwind

Dit project is in de eerste plaats bedoeld om enerzijds energie te besparen en anderzijds groene energie kansen te geven.

Groen! wil met dit project ook stimulansen geven aan nieuwe technologie om de werkgelegenheid in deze sector te steunen. Door zelf projecten in hernieuwbare energie op te zetten, hoopt Groen! op termijn bedrijven uit die sector naar onze gemeente te lokken. Met Kamp C hebben we een troef in huis om de slaagkans hiervan te verhogen.

Het industriegebied van Heultje hopen we op termijn in de richting van hernieuwbare energie om te vormen.

Lees hier verder voor een complete voorstelling van ons project Westelwind.

 

Regionaal landschap Grote Nete

Groen! zal de oprichting van het regionaal landschap Grote Nete terug op de agenda plaatsen.

Het provinciebestuur heeft in 2002 geprobeerd om dit uit te voeren maar stuitte op lokaal verzet.

Onbegrijpelijk als je weet dat hier werkgelegenheidskansen liggen.

Er is belangstelling, maar er zijn blijkbaar groene schepenen nodig om het uit te voeren.

"Regionaal Landschap "Grote Nete":

 

Op initiatief van het provinciebestuur wordt de oprichting van een regionaal landschap onderzocht. Een regionaal landschap is een duurzaam samenwerkingsverband gericht op het bevorderen en promoten van het streekeigen karakter, de natuurrecreatie, het recreatief medegebruik, het natuurbehoud en het beheer, het herstel, de aanleg en het onderhoud van kleinschalige landschapselementen. Ook in dit regionaal landschap in oprichting zijn de 5 gemeenten van onze afdeling betrokken. De werkingskosten komen van de Vlaamse en provinciale overheid en van de gemeenten welke aansluiten. Al bestaande regionale landschappen in de streek zijn: Noord-Hageland, Dijleland, Kempen en Maasland. Deze bestaande erg succesvolle regionale landschappen zijn ontstaan uit de natuurbehoudsbeweging en daarna is het idee overgenomen door de overheid die deze bestaande regionale landschappen erkent, subsidieert en ook kansen biedt tot oprichting van nieuwe regionale landschappen. We willen als de Natuurpuntafdeling Grote Nete zeker actief meewerken aan de uitbouw van een regionaal landschap in de Zuiderkempen. We hebben echter twijfels bij dit voorstel. Een regionaal landschap met 15 gemeenten en 300.000 inwoners lijkt ons ontzettend groot. Het is niet één landschappelijk gaaf gebied maar een regio die de Grote Netevallei als gemeenschappelijke drager van natuur en landschapswaarden heeft."

Bron

Nog meer info kan je vinden in de provinciale milieunieuwsbrief okt-dec 2001.

 

naar Overzicht PROGRAMMA-punten