Programma : Veiligheid

08 Oktober 2006

"Westerlo, groen vakantieoord" is het uithangbord van onze gemeente. Groen! wil dit zo houden en van Westerlo een gezellige, veilige gemeente maken. Voorkomen is beter dan genezen. De gemeente kan samen met de scholen, verenigingen, politie en brandweer rond diefstal, drugs, brand,... organiseren.

preventiecampagnes

Groen! wil verlichting met sensor op vandalismegevoelige plaatsen zoals bushokjes.

In het politiebeleid wil Groen! aandacht voor partnergeweld en ouderenmishandeling.

In het mobiliteitsbeleid moet de zwakke weggebruiker voorrang krijgen.

Het buurthuis krijgt een centrale rol in het contact met de wijkagent.

Vuiligheid geeft aanleiding tot onveiligheid. Zwerfvuil en sluikstorten wil Groen! strenger aanpakken maar tegelijk ook positieve impulsen geven door onze gemeente om te toveren tot een bloemengemeente. Groen! wil buurten, wijken of straten stimuleren om samen te werken aan een fraaie buurt.

Goede buren geven een veiliger gevoel.

Wanneer krijgen politie en brandweer eindelijk hun nieuwe stek aan de Marly-brug ?

 

Preventie

Groen! wil op regelmatige basis diefstal- en brandpreventiecampagnes i.s.m. politie en brandweer organiseren.

Het buurthuis krijgt een centrale rol in het contact tussen de wijkagent en de bewoners.

Het sluikstorten en en het zwerfvuil moet drastisch aangepakt worden.

In openbare gebouwen dienen de nodige meldapparaten geplaatst te worden zodat deze ook buiten de kantooruren beveiligd zijn.

 

Partnergeweld

Tot voor kort werd dit probleem meestal onder de mat geveegd. Groen! wil in het veiligheidsbeleid meer aandacht besteden aan dit probleem.

 

Ouderenmis(be)handeling

Op de website van het provinciebestuur kan je heel wat info vinden over dit onderwerp.

 

Zwakke weggebruiker

Groen! is altijd al de verdediger geweest van de zwakke weggebruiker.

Onze recentste voorbeelddossiers om de aanhoudende strijd van Groen! te staven kan je hier, hier en hier nalezen.

 

Zwerfvuil

Iedereen ergert er zich aan, maar niemand is de schuldige. Groen! wil een duidelijke campagne voeren om het zwerfvuil bij de bron aan te pakken. Jaarlijks de bossen, straten en bermen door vrijwilligers laten opruimen is goed, maar is geen oplossing voor het probleem.

Ook het sluikstorten wil Groen! bij de bron aanpakken. Duidelijke campagnes om het sorteren van afval te bevorderen en de verschillende verwijderingsmogelijkheden beter bekend maken.

 

Bloemengemeente

Westerlo heeft heel wat te bieden op het vlak van groen. Toch wil Groen! de woonkernen bebloemen. Nette buurten, wijken of straten geven een veiliger gevoel. Het is aangenamer wonen en het is altijd leuk om anderen uit te nodigen in een mooie omgeving.

Daarom wil Groen! buurten, wijken of straten stimuleren om samen hun buurt, wijk of straat te verfraaien of te bebloemen. Door samen te werken, leert men zijn buren beter kennen. Die samenwerking zal er ook voor zorgen dat de controle op de netheid verhoogt.

Groen! wil dat het gemeentebestuur het voorbeeld geeft door de openbare gebouwen, zoals bv. het gemeentehuis, in de bloemen te zetten.

Groen! wil daarom de gemeente laten deelnemen aan de wedstrijd "Groen- en Bloemengemeente van het jaar".

 

naar Overzicht PROGRAMMA-punten