Programma : Welzijn

08 Oktober 2006

Groen! wil een sterk welzijnsbeleid waar acties voor kansarmen voorrang krijgen. Samenwerking tussen de gemeente, het OCMW en welzijnsorganisaties zal dit beleid gestalte geven.Verenigingen waar armen het woord nemen spelen daarbij een belangrijke rol.

De opvang en begeleiding van asielzoekers wil Groen! op een menswaardige en verdraagzame manier behouden.

Nieuwe en aangepaste werkgelegenheidsvormen zijn een eerste stap om mensen uit de armoede te halen.

Groen! wil dat de gemeente de thuiszorg verder uitbouwt.

Iedereen heeft recht op energie. Groen! wil acties om de kosten voor energie te doen dalen.

Groen! wil dat de gemeente steunmaatregelen voorziet om gebouwen toegankelijker te maken voor mensen met een handicap. In Kamp A wil Groen! een verblijfsaccomodatie voor rolstoelgebruikers uitbouwen en een zwembad dat toegankelijk is voor mensen met een handicap.

Projecthuis de Dreef :
samen werken om de armoede te bestrijden.

 

Toegankelijkheid

Groen! wil de toegankelijkheid van openbare gebouwen verbeteren. Ook andere vormen van toegankelijkheid zoals o.m. websites wil Groen! steunen.

Een andere vorm van toegankelijkheid zijn openbare toiletten. Groen! wil in elk deeldorp zo'n openbaar toilet voorzien.

 

Toegankelijk zwembad

Zwemmen is één van de meest favoriete sporten voor personen met een handicap. Westerlo zal een nieuw zwembad bouwen. Zo'n zwembad kost stukken van mensen, niet alleen bij de bouw, maar ook bij de uitbating.

Het is dan ook noodzakelijk om partners te zoeken die mee kunnen investeren in zo'n zwembad. Op Kamp A te Oosterwijk is er ruimte voor zo'n zwembad. Het kan aansluiten bij de verblijfsaccomodatie voor rolstoelgebruikers die daar kan gebouwd worden. Het sanitair kan zo opgevat worden dat het ook door buitensporters kan gebruikt worden.

Door het zwembad als toegankelijk zwembad te bouwen kunnen naast de gemeente bv. het Vlaams Gewest (integratiefonds gehandicapten), de provincie (welzijn, sport), enz. mee investeren.

Zo kan het een betaalbaar en rendabel project worden.

 

naar Overzicht PROGRAMMA-punten