Reflecterende huisnummers (gemeenteraad 30 november 2009 - toegevoegd agendapunt)

30 November 2009

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Westerlo, Aan de secretaris van de gemeente Westerlo, Gelieve volgend agendapunt toe te voegen aan de dagorde van de gemeenteraad van 30 november 2009.Aanschaf van voldoende grote, reflecterende huisnummers zodat elk gebouw, met uitsluiting van de bijgebouwen, voorzien kan worden van een goed leesbare huisnummer.

Motivatie en toelichting.

1. De hulpdiensten vinden meestal eenvoudig de straat maar moeilijker de juiste woning, zeker in afgelegen gebieden. Als het donker is, is een goed leesbaar huisnummer van op de straat een welgekomen hulpmiddel en verhoogt de bereikbaarheid van de inwoners. Elke tijdwinst die daardoor kan gerealiseerd worden kan van cruciaal belang zijn.

2. Door het aanbrengen van nieuwe huisnummers kan de situatie betreffende de consequente en logische toekenning van de huisnummers gerealiseerd of geupdated worden.

3. Nieuwe personeelsleden van De Post zullen eenvoudiger hun ronde kunnen doen waarbij het verkeerd bussen en de daarbij aansluitende problemen maximaal kunnen vermeden worden.

4. Leden van verenigingen die moeten bussen zijn meestal vrijwilligers die veel tijd steken in het ronddragen van geadresseerd drukwerk voor allerlei aankondigingen. Op deze manier steunt het gemeentebestuur alle vrijwilligers die zich willen inzetten voor hun vereniging.

5. Van de gelegenheid kan gebruik gemaakt worden om de huisnummers qua lay-out in overeenstemming te brengen met de straatnaambordjes.

6. Bezoekers, niet vertrouwd met de omgeving, kunnen via GPS meestal wel de straat vinden maar niet de woning. Via goed leesbare huisnummers worden deze personen geholpen.

 

In de afhandeling van de procedure kan gesteld worden dat iedere inwoner in eerste instantie de kans krijgt om het huisnummer te laten ophangen door het personeel van de gemeente en in tweede instantie zelf op te hangen waarbij een korte samenvatting van het politiereglement terzake kan dienen als leidraad voor de juiste plaatsing. Zelf gekochte(sier)nummers kunnen blijven hangen zolang ze niet in tegenspraak zijn met de officiële nummer. Bij voorkeur zijn de nieuwe huisnummers zwarte letters en indexen op een witte achtergrond.

De kostprijs van de aankoop schat ik om en bij de 9.000 EUR BTW incl. met als gevolg dat kan gegund worden via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

Namens Groen! Westerlo,

Marc Van den Bruel , gemeenteraadslid