Schaf beperking af op de hoeveelheid asbest die particulieren gratis kunnen inleveren

24 Januari 2014

Schaf beperking af op de hoeveelheid asbest die particulieren gratis kunnen inleveren

Hebben we te maken met een asbestprobleem op de voetbalterreinen van KFC Heultje? De storm van een paar weken terug heeft flink wat schade aangericht aan de tribunes rond het veld. Vraag is of de afgewaaide golfplaten die nu al weken aan de kant liggen asbest bevatten en of de mensen die dit hebben opgeruimd zich bewust waren van de mogelijke risico's. Door de beschadiging komen er immers asbestvezels vrij en is het onbegrijpelijk dat deze golfplaten hier nog steeds liggen. Toeval wil dat Groen Westerlo net een voorstel had ingediend om de beperking af te schaffen op de hoeveelheid asbest die particulieren gratis op het containerpark kunnen afleveren. Spijtig genoeg hebben de gemeenteraadsleden van de huidige bestuurscoalitie dit voorstel weggestemd. Een struisvogelreactie die wij betreuren. Zowel op de gemeenteraad van 18 november als op die van 16 december heeft Groen raadslid Marc Van den Bruel voorgesteld om asbesthoudend afval gratis en onbeperkt te kunnen inleveren op het containerpark. Momenteel mogen inwoners van Westerlo slechts 200 kg asbestafval per jaar gratis storten in het containerpark. Voor meer moet je betalen. Groen wil deze beperking opheffen maar de meerderheid NV-A en CD&V was hier niet voor te vinden.Containerparken rekenen voor sommige fracties een retributie aan. Dat is meestal een goede zaak, want daardoor worden burgers gestimuleerd om milieubelastende materialen te vermijden. Voor asbest gaat die redenering echter niet op: wie bij verbouwings- of andere werken aan zijn woning geconfronteerd wordt met asbest stuit immers op een 'historische' vervuiling. Asbest is bovendien een zeer schadelijk en gevaarlijk materiaal. Om te vermijden dat asbest-fracties illegaal gestort worden is het aangewezen dat er geen beperking is op de hoeveelheid asbest die bij het containerpark door particulieren kan ingeleverd worden.

Ook landbouwers die willen investeren in nieuwe stallingen worden geconfronteerd met een grote afvalkost die weegt op de investering. Door geen beperking op te leggen valt deze kost weg waardoor zij een steun in de rug krijgen.

De overheid heeft destijds toegestaan dat dit materiaal massaal werd gebruikt, terwijl achteraf is gebleken dat dit problemen voor de volksgezondheid met zich meebrengt. Dit materiaal hoort dus thuis op een containerpark, en niet in bossen of grachten als zwerfvuil, niet langs de kant van een voetbalterrein. Westerlo kan binnen het IOK het voortouw nemen om dit probleem samen met alle Kempische gemeenten aan te pakken. Want betalen doen we met ons allen op één of andere manier toch. Of we betalen voor de verwerking, of we betalen met onze gezondheid.