Sociaal, duurzaam en vernieuwend woonbeleid. Een gemiste kans in Westerlo.

03 April 2014

Groen wil verdichten en de woonkernen versterken. Zo snijden nieuwe woningen geen open ruimte aan. Nieuwe woongelegenheden plannen we bij voorkeur in de buurt van openbaar vervoer en voorzieningen. Maar dit betekent niet dat we Westerlo volbouwen met appartementen. En als er dan toch een appartement wordt neergezet dan graag met oog voor de omgeving waar dit inpast. Groot was onze verbazing toen we vernamen dat er in het Rietstraatje in Westerlo zo'n blok zou worden opgetrokken. Dit straatje loopt van de Sint-Lambertuskerk naar één van onze de mooiste plekjes in Westerlo-Centrum: het Riet.Wil men inzetten op Westerlo als toeristische trekpleister, dan heeft men er alle baat bij om onze dorpskernen zo mooi en authentiek mogelijk te houden. Groen wil een sociaal, vernieuwend en duurzaam woonbeleid. Een voorbeeld ligt op een paar stappen van het Rietstraatje, namelijk de oude rijkswachtkazerne van Westerlo die zich bevindt op de Vismarkt 24. Groen Westerlo pleit voor een nieuwe herbestemming van de oude rijkswachtkazerne tot een duurzaam woonproject.