Speelpleinwerking tijdens alle schoolvakanties voor volledige dagen

09 September 2012

komt hiermee tegemoet aan een behoefte die bij veel Westelse gezinnen  leeft. Momenteel wordt dit enkel tijdens de eerste 7 weken van de grote vakantie voorzien en voor halve dagen van 13 en 17 uur. Groen WesterloWestelse jongeren en hun ouders kunnen er op rekenen dat met

Groen in het bestuur deze werking tijdens alle schoolvakanties en voor volledige dagen wordt aangeboden. Hierbij gaan we niet voorbij aan de grondsteen van een speelpleinwerking, nl. werken met vrijwillige gediplomeerde monitoren. Een dergelijke groep enthousiastelingen kàn een uitgebreider aanbod garanderen. Voorbeeld hiervan is de speelpleinwerking van Olen 'Olefanten' die tot ver buiten hun gemeentegrenzen als toonaangevend telt!

Belangrijk is dat deze groep monitoren in de watten gelegd wordt en zo gestimuleerd wordt om zich gedurende jaren te blijven inzetten voor de Westelse jeugd. Een vrijwilligersvergoeding en een heel jaar lang vorming voor hen voorzien en/of ze er de weg naar wijzen is de basis om dit jonge volkje te stimuleren. Wanneer je hen dan ook nog eens een fijne speelplek, voldoende opslagruimte en een massa speel- en knutselmateriaal geeft, zijn wij er zeker van dat er zich een loyaal team jeugdbegeleiders vormt.