Spikdorenveldweggetje blijft autovrij, en meer ...

01 Januari 2015

Spikdorenveldweggetje blijft autovrij, en meer ...

Maandag 16 juni vond er in de basisschool De Beeltjens in het Spikdorenveld in Westerlo centrum een hoorzitting plaats over de aanpassingen aan de schoolomgeving. Op het programma stonden de evaluatie van de proefopstelling en voorstellen om de schoolomgeving te verbeteren. Meteen maar vertellen dat ons voorstel om het spikdorenveldweggetje (van de Koning Leopoldlaan naar Spikdorenveld) af te sluiten voor autoverkeer weerhouden is. Enkel de plaats van de paal halverwege de weg werd door de bewoners in vraag gesteld. Er zijn al een aantal fietsers tegengereden, en Lud merkte op dat er nog steeds auto's inrijden tot aan de paal en dan achteruit terug weg wat echt wel onveilig is voor achternakomende fietsers en voetgangers. Maar dit neemt niet weg dat er tijdens de hoorzitting duidelijk is gezegd dat het voor voetgangers en fietsers veiliger is geworden. Wat zijn nu de andere voorstellen die op tafel liggen naast de rotonde?

In het verlengde van het spikdorenveldweggetje zou een fietspad worden aangelegd om fietsers te leiden naar de ingang van de middelbare school.Voor de lagere school was het voorstel om vertrekkende aan het spikdorenveldweggetje een stoep aan te leggen tot recht tegenover de ingang van de lagere school en daar een zebrapad om over te steken.De Kiss and Ride zone wordt een langsstrook naast de weg. Vanaf het padje dat van de Beeltjensdreef komt tot aan de ingang van de school komt er eveneens een stoep.Verder wordt er nog een parking voorzien op het domein van de school met toegang via de Beeltjensdreef.

Tijdens de evaluatie bleek dat er toch meer uitleg bij de hele proefopstelling, en meer toezicht nodig is om de situatie beter te kunnen evalueren. Zo laat de Kiss and Ride flink wat te wensen over. Veel automobilisten gebruiken die zone nog steeds als parkeerplaats, parkeren zich dwars, en creëren zo een onveilige situatie want de kinderen moeten over de weg de Kiss and Ride verlaten. Ook de omgeving van de rotonde kan beter. De staat van de weg is intussen zo slecht dat mensen de putten vermijden door de rotonde links op te rijden.

Jammer genoeg gaan de proefopstelling en de voorstellen vooral uit van de situatie van de auto. Hoe geraakt men met de wagen zo dicht mogelijk bij de school en vlot weer weg. Geen enkel voorstel om het aantal auto's in de schoolomgeving te verminderen. Er is nog werk aan de winkel voor Groen in Westerlo.

p.s. Bijgevoegde schets is gemaakt op basis van de informatie die werd gegeven tijdens de hoorzitting en dient louter ter illustratie.