Talenten van actieve ouderen koppelen aan lokale behoeften als kwaliteitsvolle invulling van hun vrije tijd

09 September 2012

wil de ervaring en bekwaamheid van ouderen maximaal verzilveren. Daarom willen we de talenten en kwaliteiten van onze jonge gepensioneerden inventariseren, en trachten we nadien via een jaarlijkse vrijwilligersbeurs dit talent te koppelen aan een lokale behoefte, zoals bv.: leesouder in de school, vrijwilliger in de bib, medewerker bij het Rode kruis, decorbouwer bij de toneelkring, barhouder in het lokale buurthuis, lid van het plaatselijk zangkoor ... GroenTe veel talenten, te veel ervaring blijft vandaag onaangesproken. Ouderen worden te veel en te snel verwezen naar de specifieke seniorenverenigingen. Het is belangrijk dat ouderen actief blijven in de sport-, vrije tijds- en cultuurverenigingen.