Tessenderlo Chemie wil Laak sparen

26 December 2007

Het chemisch bedrijf wil zo de Laak sparen die volgens een rapport een te klein debiet heeft om het zilte afvalwater te verwerken. Tessenderlo Chemie overweegt om in de toekomst zoute afvalwaters rechtstreeks in de rivier de Demer te lozen.De vestigingen van Tessenderlo Chemie in Tessenderlo en Ham lozen jaarlijks tussen 15 en 25 ton calciumchloride in de Winterbeek en de Laak. De Laak stroomt over het grondgebied van Laakdal. De waterloop komt aan de grens tussen Laakdal, Geel en Westerlo in de Grote Nete terecht. De lozingen zorgen voor een verzilting van de Laak.

Tessenderlo Chemie diende in oktober 2006 een aanvraagdossier in voor de vernieuwing van de milieuvergunning.

Het bedrijf voegt daarbij een milieueffectenrapport (MER) met voorstellen om het verzilten van de twee waterlopen tegen te gaan. Tessenderlo Chemie stelt daarin een pijpleiding naar Testelt als alternatief voor. De Winterbeek voegt zich in Testelt bij de Demer.

Het bedrijf wil het zoute afvalwater daar rechtstreeks in de Demer lozen. Volgens Tessenderlo Chemie heeft rechtstreeks lozen door het grote debiet van de rivier geen nadelig effect voor de Demer.

De burgemeesters van Aarschot, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Diest zien dat anders. Zij tekenen bezwaar aan via het openbaar onderzoek dat loopt in Tessenderlo en Ham.