Uit de raad van 16 december 2013

16 December 2013

Deze vergadering gaat door in veiligheidscentrum De Marly. Er is er een goede publieke opkomst. Blijkbaar vinden meer en meer mensen de weg naar dit openbare gebeuren, waarin alle raadsleden agendapunten kunnen aanbrengen en mee kunnen discussiëren en stemmen over een deel(tje) van het bestuur te Westerlo. Groen Westerlo heeft één nieuw en één agendapunt van november aangebracht:-     

Afschaffen van de beperking op de hoeveelheid asbest die particulieren gratis op het containerpark kunnen afleveren. (nvdr: dit punt was verdaagd tijdens de zitting van 18/11/2013)

Momenteel mogen inwoners te Westerlo slechts 200 kg asbestafval per jaar gratis storten in het containerpark. Voor meer moet je betalen. In de praktijk vragen mensen met meer dan 200 kg afval soms aan buren en kennissen om hun containerkaartje te mogen lenen en om mee te rijden om al hun afval gratis te kunnen storten. Een heel gedoe is dit en vooral: het is niet nodig. Niet iedereen heeft immers 200 kg asbestafval elk jaar.

Wat cruciaal is in deze discussie is dat het principe 'de vervuiler betaalt' hier NIET van toepassing is. Immers de overheid heeft destijds toegestaan dat dit materiaal massaal werd gebruikt, terwijl achteraf is gebleken dat dit problemen voor de volksgezondheid met zich meebrengt. Dit materiaal hoort dus thuis op een containerpark, en niet in bossen of grachten als zwerfvuil. Vandaar de vraag van Groen Westerlo (en ook namens Groen Kempen!) om als gemeentebestuur te promoten dat mensen hun asbest gratis mogen afleveren aan het containerpark en dat de overheid de behandeling hiervan subsidieert.

==) Spijtig genoeg hebben al de gemeenteraadsleden van de huidige bestuurscoalitie dit voorstel weggestemd. Een struisvogelreactie die wij betreuren. 

 

-      Stemmen in woonzorgcentrum Parel der Kempen

 

Het is Vlaams parlementslid Mieke Vogels zelf die deze vraag aan bevoegd minister Joëlle Milquet stelde in november 2013, tijdens de week van de senioren. "Zo maken we het de grote groep minder mobiele ouderen en zorgbehoevenden makkelijker om te voldoen aan hun stemplicht," aldus  Mieke Vogels.

"Ouderen maken vandaag zowat 25% van de bevolking uit", legt mede-initiatiefnemer en GroenPlus-voorzitter Hugo Van Dienderen uit. "Een aanzienlijk aantal verblijft in een woonzorgcentrum en dit aantal zal enkel maar toenemen. Om hun stem te laten gelden, kunnen zorgbehoevenden zich naar een stembureau laten voeren of gebruik maken van een volmacht. Dit lijkt een voor de hand liggende oplossing, maar het maakt deze ouderen afhankelijk van derden, daar waar zij het liefst van al autonoom zijn. "  

==) We vernemen dat er op 13 januari 2014 een vergadering gepland is ivm verkiezingslocaties voor 25 mei 2014. Men wil deze suggestie van Groen daar mee naar toe nemen en bespreken. Het zou een blijk van erkenning zijn tav senioren in onze gemeente.

 

Verder staat het belasting- en retributiereglement 2014-2019 op de agenda. De lof die het huidige bestuur zichzelf toezwaait voor dit nauwelijks gewijzigd reglement tov de vorige edities voelt vreemd aan. Ging NV-A niet voor een andere en betere aanpak zorgen? Zouden we nu misschien wèl een bestuur met een uitgesproken visie en beleid krijgen die dit zou doortrekken in haar financiële huishouden? Niets van dat. Een voorgekauwd en flauw reglement zal ons weer door de komende bestuursjaren lei(ij)den. Groen  noteert alvast dat op vlak van milieu er DRIE subsidies worden afgeschaft, met name:

-      subsidie voor het plaatsen van thermische zonne-installaties en warmtepompsystemen   

-      subsidie voor gebruik hemelwater en infiltratievoorzieningen

-      subsidie voor herbruikbare luiers

Arm Westerlo, denken we dan.

Ook het financieel meerjarenplan 2014-2019 ligt ter vaststelling op de gemeenteraadstafel. Meer van hetzelfde moeten we vaststellen. Her en der kleine percentjes erbij of eraf. Van een visie en beleidskeuzes weerom geen sprake.