Uit de raad van 21 oktober 2013

21 Oktober 2013

Deze vergadering gaat door in de raadszaal van het gemeentehuis. Er zit/staat veel volk in het publiek. Speciaal aan deze avond is inderdaad de grote opkomst van het publiek en hun  ongenoegen over de verkavelingsaanvraag in het gebied 'Achterheide' te Heultje. De betrokken bewoners van deze omgeving zijn terecht bezorgd over deze aanvraag. Ze vragen om deze aanvraag niet goed te keuren. De gevraagde verkaveling zou er komen in een gebied dat sowieso al achter gebleven is met riolering. Er is al wateroverlast. Een nieuwe wijk gaat die alleen maar vergroten. Ook zou er een appartementsblok komen, praktisch in de tuin van enkele omwonenden. Bovendien is de gevraagde nokhoogte van de te bouwen woningen 11,5m hoog. Hoger dus dan bestaande woningen, wat veel zicht en lichtinval wegneemt voor sommigen. De verkavelaar hield geen rekening met het landelijke karakter van Heultje. En Heultje krijgt al zoveel (zwaar) verkeer te slikken.Gedurende de ganse tijd dat dit agendapunt besproken werd, hielden mensen uit het publiek op een duidelijke en tegelijkertijd serene manier protestborden met enkele pittige teksten naar boven, gericht naar het college van burgemeester en schepenen. We noteerden enkele rake bedenkingen:

-      Appartement in onze hof? Dat is grof!

-      Eerst water; de rest komt later.

-      Parel der Kempen?

-      Privacy? Ribbedebie!

-      Heultje leefbaar!

-      Veilig verkeer voor Heultje

Deze reactie en de beleefde maar krachtige wijze waarop die getoond werd, komt binnen. Het water staat veel inwoners van Heultje ? letterlijk en figuurlijk ? aan de lippen. Vooral de roep om 'leefbaar Heultje' lijkt op een noodkreet.

Groen zet momenteel in op Heultje. We legden bijv. de hand op documenten die onomstootbaar aantonen dat de vorige CD&V meerderheid zèlf akkoord ging in 2011 met het nieuwe vrachtroutenetwerk dat Heultje nog eens één derde MEER zwaar verkeer doet slikken. (meer hierover in ons Huis-aan-huisblad Groenvoer).Dit kaarten we aan; dit moet wijzigen! Ook plannen om bijv. de toegestane autosnelheid in de Gevaertlaan, nog half in/uit van de dorpskern, te verhogen van 50 naar 70 km/uur is waanzin. Hier reageren we TEGEN. En ook het dossier over de al dan niet uitbreiding van het industriepark volgen we met Argusogen.

Deze verkavelingsaanvraag werd niet toegestaan. Groen waakt er mee over dat een volgende mogelijke aanvraag op een consensus met de huidige bewoners kan rekenen. Ook wat betreft het weren van zwaar verkeer in de dorpskern blijft Groen vragen om een andere aanpak van dit probleem. Dit was trouwens één van onze programmapunten in onze campagne voor de verkiezing van 14 oktober 2012.