Uit de raad van 27 mei 2013

28 Mei 2013

Het was een korte vergadering. De agenda van het bestuur liet niets anders vermoeden.Toch fronsten menige aanwezigen de wenkbrauwen bij volgende discussie: ==) Het gemeentebestuur heeft tot oktober 2014 een calloptie afgesloten met de eigenaars van de Beddermolen in Tongerlo. Tot dan kan de gemeente beschikken over domein en gebouwen van de Beddermolen, in afwachting van een definitieve herbestemming voor de site. Nu wil de gemeente ondertussen dit domein af en toe gebruiken en/of verhuren aan lokale verenigingen. Tot zover geen probleem, ware het niet dat Marc Van den Bruel, gemeenteraadslid voor Groen, vroeg naar brandbeveiliging. Het bleek namelijk dat er enkel voor het bakhuis vermeld stond in het gebruikersreglement dat ter goedkeuring voorlag, dat de gebruiker zelf voor een brandblusapparaat moest zorgen. Voor de overige gebouwen en het domein werd niets vermeld. Hierop ontstond er een gezonde discussie over verzekering, verantwoordelijkheid, kosten voor een effectieve screening op brandveiligheid, enz... Immers alle gebouwen en het terrein in dit stadium brandveilig maken zou teveel kosten. Marc Van den Bruel vroeg dan om op zijn minst de tekst van het gebruikersreglement aan te passen, zodat gebruikers vooraf weten wat wel of niet voorhanden is en of ze zelf zaken voor de brandveiligheid moeten voorzien of niet.

Onze burgemeester antwoordde zelf op deze vraag: Marc moest maar niet zo kleingeestig zijn en zich inschikkelijk opstellen zodat de gemeente dit intussentijd zo kan verhuren. Kleingeestig, een bezorgdheid uiten over brandveiligheid in oude gebouwen, soms met een rieten dak. En dat uit de mond van onze burgervader, hoofd van de brandweer... Of de wereld op zijn kop in Westerlo.

Als bijkomend agendapunt wil GROEN het PROJECT DOORLOPENDE STRATEN OOK NAAR WESTERLO HALEN.

Net zoals in Herselt en al in enkele andere gemeentes wil Groen Westerlo dat er ook op haar grondgebied dooRlopende straten komen. Dit sluit nauw aan bij het project Trage Wegen waar Groen Westerlo ook voorstander van is.

Steunpunt Straten heeft samen met de Internationale Voetgangersfederatie (IFP) het project "DooRlopende Straten" ontwikkeld. (= straten die wel voor motorvoertuigen doodlopen, maar niet voor doodlopen voor fietsers en voetgangers) Het gaat om een efficiënte en goedkope aanpak om eenvoudig heel wat doorlopende straten in het straatbeeld herkenbaar te maken. De aanpak moet ertoe leiden dat het aanbod aan voet- en buurtwegen beter bekend wordt zodat zij meer gebruikt kunnen worden. Op deze manier geeft de gemeente een krachtig positief signaal aan voetgangers en fietsers in Westerlo.

Deze maatregel moet er toe leiden dat het netwerk aan voet- en buurtwegen veel meer gebruikt wordt. Het bevordert de samenhang van de publieke ruimte.

De praktische uitvoering van het Project DooRlopende straten kan op twee manieren:

- aanbrengen stickers op borden F45. Het bord F45 is een informatief bord waarop de sticker, die aangeeft dat de weg voor voetgangers en/of fietsers niet doodloopt, kan aangebracht worden.

- aankopen van de nieuwe borden F45b: doodlopende straat, uitgezonderd voor fietsers en voetgangers.

Groen Westerlo verkiest de eerste manier om onkosten voor deze operatie laag te houden. Het voorstel is om in het project in te stappen, het pakket aan te kopen en de borden van straten die effectief niet doodlopend zijn voor voetgangers of fietsers te voorzien van een sticker. Op deze manier hoeft het niet duur te zijn en veel tijd in beslag te nemen om dit project ook in Westerlo vorm te geven. Zeker een aanrader met de zomermaanden voor de deur. Voor de goede orde er nog bij vermelden dat ook Frans De Cock ditzelfde punt aan de agenda had toegevoegd.

We vernamen dat de verkeerscommissie vorig jaar dit project al wou aanvragen vanuit het idee dat de borden toen gratis verkregen konden worden. Dit bleek niet het geval, wat maakte dat de borden er nu nog niet stonden...

Bij het ter perse gaan van dit artikel, kunnen we melden dat er al minstens één nieuw bord F45b in gebruik is, namelijk aan de ingang van het Spikdorenveldweggetje dat bij deze autovrij wordt verklaard. (nvdr: zie de petitie die Groen Westerlo mee opstartte om dit te bekomen en zo een einde te maken aan een onveilige verkeerssituatie)