Uitwisselingen in verband met cultuur stimuleren en ondersteunen

09 September 2012

Uitwisselingen in verband met cultuur, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, ... binnen en buiten de landsgrenzen worden gestimuleerd en ondersteund. Enkele concrete voorstellenUitwisselingen en samenwerking met zustergemeentes en partners in het Zuiden worden versterkt, ook over de taalgrenzen heen in ons eigen land. Of zoals in het basisprogramma van Groen verwoord: "Verbetering van de betrekkingen tussen de taalgemeenschappen in eigen land. We stimuleren kennismaking, bruggen bouwen en gemeenschapsvorming over de taalgrenzen heen. Het lokaal bestuur steunt en promoot burgerinitiatieven die in het teken staan van culturele, sportieve samenwerking." Onze cultuur en het cultureel erfgoed kan er alleen maar beter van worden, de horizon breder en de samenleving warmer.

  • Een voorbeeld uit een niet zo ver verleden: In 1986 nam Florenville deel aan de Kasteelfeesten in Westerlo en in het voorjaar daarop ging een afvaardiging uit Westerlo op bezoek in Florenville. Kunt u zich dat heden ten dage nog voorstellen? Het zou een hoopvol signaal zijn,  om in deze tijden van tweedracht een dergelijk initiatief te herhalen. Onze gemeente kan een voorbeeld worden. En veel moet dat allemaal niet kosten! Wedden dat het lukt?
  • Jongeren o.a. van muziek- en tekenacademie krijgen meer podium- en tentoonstellingskansen. Kunstenaars van buiten Westerlo komen aan bod, bezoek aan cultuurevenementen wordt gestimuleerd.
  • Met de besturen van alle scholen en met de gemeentescholen wordt gezocht naar een formule om de "brede scholen" te realiseren (openstellen van scholen voor andere dan schoolse initiatieven o.a. voor verenigingen en sommige culturele en sportieve activiteiten).