Van GAS naar GAM : open brief

06 Oktober 2012

Van GAS naar GAM : open brief

Westerlo, 5 oktober 2012 OPEN BRIEF  BETREFT: 

VAN GAS NAAR GAM

 

Beste toekomstige Burgemeester van Westerlo,

 

In de laatste rechte lijn voor de verkiezingen laait de discussie over GAS-boetes hoog op. Maar in Westerlo blijft het verdacht stil en dat stoort mij. Niet zozeer als opkomende politica voor Groen, maar wel als moeder van vier tieners en professionele begeleider in de Bijzondere Jeugdzorg.

U weet natuurlijk dat de letters 'GAS' hier staan voor 'Gemeentelijke Administratieve Sanctie', een systeem dat dient om lokaal een antwoord te bieden aan openbare overlast. Ook Westerlo heeft deze ingevoerd met het nieuwe politiereglement. Het punt van de discussie is dat onlangs de minimumleeftijd voor een GAS-boete naar 14 is verlaagd én de maximale geldboetes zijn verhoogd. Dit is in mijn ervaring níet de oplossing voor probleemjongeren.

Wanneer iemand overlast bezorgt aan de samenleving, gebeurt dit in de meeste gevallen niet met opzet. Meestal ontbreekt er het inzicht in de gevolgen van het gestelde gedrag of is er helemaal geen kennis van wat er in het politiereglement staat. En dit ondanks alle verspreide informatie ten spijt. Een wijd verspreide sensibiliseringscampagne zal daarom al een heel deel van de mogelijke overlast voorkomen!

De overlast kunnen we echter niet met 100% terug dringen. Er zullen altijd wel uitspattingen zijn bij de jeugd. Die langs de ene kant absoluut deel uitmaken van het volwassen worden en langs de andere de grens van het toelaatbare kunnen overschrijden. Waar die grens ligt, is niet zwart/wit en een geldboete zal stuiten op onbegrip en een afkeer van de gewenste verantwoordelijkheidszin.

Ik stel voor dat we probleemjongeren bij de hand nemen en wegwijs maken in de regels en waarden van onze samenleving. In een bemiddelingsgesprek ?  sowieso verplicht eerst aan te bieden aan minderjarigen ? kunnen we aantonen welke lastige gevolgen hun overtreding voor de andere mensen en voor onze gemeente teweeg brengt.

Dit inzicht gekoppeld aan ? géén GAS, maar een GAM ? Gemeentelijke Alternatieve Maatregel geeft de jongere de kans om zijn veroorzaakte overlast zelf te herstellen. Een werkinspanning gelinkt aan de overtreding zal het besef van verantwoordelijkheid en respecteren van waarden nog meer laten doordringen. Geldboetes zijn een stigma waarover wordt gezwegen of gepocht. Werktaken en een positieve aanpak stimuleert de jongere om de geleerde waarden ook verder uit te dragen.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende geprikkeld heb om de discussie aan te gaan en mijn GAM-voorstel te overwegen. Westerlo zou hiermee een inspirerend voorbeeld zijn voor andere gemeenten. Steeds bereid om mijn steentje bij te dragen, vindt u mij op de 5e plaats op de lijst van Groen Westerlo.

Met vriendelijke groeten,

 

Maggie Van Kerkhoven