Veilige en vlotte doorstroming bevorderen en zo sluipverkeer overbodig maken

09 September 2012

We moeten absoluut verhinderen dat landelijke wegen gebruikt worden als sluipwegen voor autoverkeer. Gemotoriseerd sluipverkeer wordt sterk ontmoedigd, desnoods onderbroken met een autoknip. Op die manier komen er meer autoluwe en autovrije straten en pleinen waar ouderen rustig kunnen kuieren en kinderen mogen spelen. Waar mogelijk worden woonstraten en pleinen omgevormd tot woonerf of fietsstraat d.w.z. spelende kinderen, ouderen en minder mobielen zijn er de norm. Er is enkel stapvoets verkeer toegelaten.Uiteraard is er een volle inzet op verkeersveiligheid. Daarbij worden schoolomgevingen maximaal autoluw ingericht. Veilige en comfortabele fietspaden zijn een prioriteit evenals het herinrichten van gevaarlijke kruispunten.

Groen kiest voor een doordacht, sturend parkeerbeleid. Vrachtverkeer en parkeren van vrachtwagens wordt uit de dorpskernen en de woonstraten geweerd.

Controle en handhaving door politie is van essentieel belang.