Veilige ruimte: speelstraten en -bossen in alle deeldorpen. Kinderen hebben daar recht op.

09 September 2012

Voor is het vanzelfsprekend dat kinderen in hun spel op een veilige manier hun leefomgeving kunnen verkennen. Het idee van speelstraten is niet nieuw, maar kan in Westerlo meer georganiseerd worden. Straten kunnen zich kandidaat stellen om tijdens de zomervakantie speelstraat te worden. De straat wordt dan verkeersvrij gemaakt en er worden allerlei activiteiten voor de kinderen en buurtbewoners georganiseerd.Groen Westerlo

Voorwaarden voor het organiseren van speelstraten zijn onder andere:

  • De straat ligt in een wijk die een overheersend woonkarakter heeft.
  • Kan enkel in een straat met een snelheidsbeperking tot 50 km/uur.
  • Er is geen openbaar vervoer en doorgaand verkeer in de straat.
  • De speelstraat mag de vlotte verkeerscirculatie in de buurt niet in het gedrang brengen.
  • Minstens 60% van de betrokken bewoners verklaart zich akkoord met de inrichting van een speelstraat.
  • Het initiatief voor een speelstraat ligt bij de bewoners zelf, die de aanvragen voor speelstraten tijdig bij de jeugddienst indienen.
  • Elke speelstraat heeft minstens 3 speelstraatverantwoordelijken.

Groen Westerlo vindt dat organisatoren van speelstraten en andere evenementen voor de Westelse jeugd voldoende groot spelmateriaal moeten kunnen uitlenen bij de gemeentelijke uitleendienst. Dit is voor een bestuur slechts een geringe kost en kan voor zoveel extra speelplezier zorgen en een stimulans zijn om een speelstraat op te zetten.