Vereenzaming voorkomen met buurtgebonden acties waarbij blijven wonen in eigen omgeving voorop staat.

09 September 2012

In de preventie tegen vereenzaming kiest resoluut voor een buurtgebonden aanpak. We doen er alles aan om mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde buurt te laten wonen. We zijn voorstander van meer kleinschalige buurtgebonden infrastructuur, eventueel samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen.Groen