Verenigingen vergoeden voor het inzamelen van zwerfvuil

30 April 2011

Zwerfvuil is een fenomeen dat zich voordoet langs alle wegen van Westerlo.  Het opruimen door personeel is een dure aangelegenheid.  Zwerfvuilacties hebben tot doel om naast het opruimen van het zwerfvuil ook de problematiek in de kijker te plaatsen en de bevolking te sensibiliseren. Verenigingen zijn steeds op zoek naar middelen om inkomsten te verwerven om hun werking te financieren.  Door de gemeentelijke overheid worden nu reeds verenigingen ingeschakeld om taken tegen een bepaalde vergoeding te vervullen.Groen! stelde voor die twee zaken te combineren en verenigingen te betalen om een zwerfvuilactie uit te voeren tegen een vast kilometertarief, tot max. 1.500 €/ jaar.

Op de gemeenteraad van 28 februari 2011 stemde CD&V dit Groen!-voorstel echter weg.