Vervuiling van de Laak

19 Januari 2012

In 1989 maakte Agalev Zuiderkempen een reportage over de vervuiling van de Laak in Laakdal en Westerlo door ondermeer lozingen van Tessenderlo Chemie en huishoudafval van enkele verderopgelegen Limburgse gemeenten.

Rudi
Daems was eindregisseur, Hugo Van Dienderen deed de voice-over. Bij de
geïnterviewden ondermeer Jos Geysels, Ludo Sannen en Ludo Helsen.