Voorstel Groen krijgt steun van gemeenteraadsleden

27 Maart 2017

De gemeenteraadsleden steunden het Groen voorstel om het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) uitleg te laten geven over de vervuilde Grote Nete. Het FANC wijst in een rapport van 2015 op de radiologische en sterke chemische vervuiling met zware metalen. Hoewel de bedrijven die hun afval in deze waterlopen lozen grote inspanningen hebben gedaan op het gebied van afvalwaterbehandeling om hun radiologische impact op de ecosystemen te verminderen en de fosfaatproductie werd stopgezet, moet de « erfenis » van hun lozingen nog steeds worden gesaneerd. Zelfs al kunnen deze waters als dusdanig niet voor menselijke consumptie worden beschouwd, er kan tevens niet volledig worden uitgesloten dat er zich nefaste biologische effecten kunnen voordoen, aangezien dit water door woon- en landbouwzones stroomt (oevers, afzetgebieden voor baggerslib enz.), die lokaal, vooral chemisch, kunnen verontreinigd zijn, met risico op overdracht in de voedselketen. Vooraleer er sprake kan zijn om overstromingsgebieden langs de Grote Nete te voorzien in het kader van het SIGMA-plan moet de verontreiniging van de Grote Nete opgelost worden.