Voorzitterswissel

31 December 2012

Voorzitterswissel

Remi Heylen wordt vanaf 1 januari 2013 opgevolgd door Maggie Van Kerkhoven als nieuwe voorzitter. FAKKELOVERDRACHT IN WESTERLONaast de jaarwissel is er ook een voorzitterswissel bij GROEN Westerlo.

Inderdaad, voorzitter Remi Heylen kiest voor een rol achter de schermen bij GROEN Westerlo.

Hij wordt vanaf 1 januari 2013 opgevolgd door Maggie Van Kerkhoven als nieuwe voorzitter.  Ze vindt het een eer om Remi te mogen opvolgen.  Jarenlang was hij voorzitter en drijvende kracht achter GROEN Westerlo.

Even een kort résumé:

Zijn verhaal startte in 1979 (!) wanneer hij contacten legt met mensen van de groene beweging van het eerste uur. In 1982 ondernam hij een eerste poging om Agalev te starten in Westerlo, wat niet lukte. Er werd aansluiting gezocht bij Agalev Olen en met enkele ex-leden van de 'groene steenvreters' richtten zij het WAL (Westels Aktiekomitee Leefmilieu) op. Dit WAL werkte samen met MOK (Milieu Overleg Kempen) en was lid van Bond Beter Leefmilieu (BBL). In 1986 ontstaat de eerste Agalevgroep Westerlo en twee jaar later nemen zij deel aan de verkiezingen met een halve lijst. Meteen behaalde de partij een eerste zetel. Remi was gemeenteraadslid van 1989 tot 2000. Even was hij ook provincieraadslid en sinds de invoering van het 'voorzitterschap' binnen Agalev/Groen was hij voorzitter van Westerlo. De partij dankt hem van harte voor zijn niet aflatende inzet en voor het enthousiasme dat hij als voorzitter binnen de partij kon overbrengen. Ook in de toekomst blijft hij actief bij GROEN.

Maggie, vijfde kandidaat op de GROEN-lijst voor de laatste verkiezingen van 14 oktober, woont al 18 jaar in Westerlo. Ze heeft 4 kinderen tussen 18 en 22 jaar en werkt deeltijds binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Haar motivatie om het voorzitterschap over te nemen:

'Remi draagt een warme groep enthousiaste leden over en een partij die bulkt van ambitie. We hebben een knappe campagne neergezet en laten ons door de verkiezingsuitslag niet uit het lood slaan. Integendeel, de komende 6 jaar willen we de partij en haar ideeën in een veelvoud naar buiten brengen! Met haviksogen zullen we de nieuwe coalitie binnen het gemeentebestuur volgen. Zullen ze écht voor verandering zorgen? En zal die verandering duurzaam en niet duurder zijn?'

Het voorzitterschap van Maggie Van Kerkhoven wordt bovendien aangevuld met het nieuwe ondervoorzitterschap van Lud De Coster. Als groene ingenieur uit Heultje wil zij mee aan de kar trekken om van Westerlo een klimaatvriendelijke en leefbare gemeente te maken.

Om af te sluiten wenst het ganse bestuur aan de inwoners van Westerlo een gezond, gelukkig en vredevol 2013!!

 

Maggie Van Kerkhoven

voorzitter Groen Westerlo

Koning Leopoldlaan 33 , 2260 Westerlo
0473 93 14 05

Maggie Van Kerkhoven