Vossen bejagen heeft geen zin

24 Juli 2012

Vossen bejagen heeft geen zin

In de media vernomen dat de gemeente Westerlo een meldpunt gaat oprichten omdat vossen meer kippen dan anders pakken om alzo het probleem in kaart te brengen om meer druk op de overheid te kunnen uitvoeren. ( )RTV nieuwsitem

Dergelijke actie heeft totaal geen zin en laat weer maar eens zien dat men er nog altijd niets van begrepen heeft. De beste methode is om ervoor te zorgen dat de vos niet aan de kippen kan. Ik zelf heb 15 kippen en rondom onze woning staan practisch overal bossen. Wij sluiten, als de kippen op stok zijn gegaan het hok af en 's morgens is het openen van het hok het eerste werk. Overdag is er voldoende beweging rond de woning om vossen op afstand te houden. Overdag mogen de kippen vrij rond lopen.

Men moet ook beseffen dat de vos momenteel met grote jongen zit die nog moeten gevoederd worden. Dat vraagt extra inspanning van de moeder en daardoor zal zij ook actiever naar eten moeten zoeken. Als de jongen afgestoten worden valt alles min of meer terug in zijn normale plooi.

De vos is een opportunist. Men moet ook weten dat vossen ook jagen op ratten en muizen. Het is mede dank zij de vos dat er geen muizen- en rattenplagen ontstaan.

De jacht op vossen leidt alleen maar tot het vrijmaken van territoria die ingenomen worden door jonge vossen waardoor de verspreiding van ziektes sneller kan verlopen dan normaal. Bovendien past de vos zich steeds meer en meer aan aan de mens waardoor die ook in stedelijke gebieden begint voor te komen. Men begrijpt dan ook dat jacht totaal zinloos is om aan deze populatie iets te veranderen.

Men zou beter de burgers met kippen goed informeren hoe men zijn kippen moet beschermen dan weer maar eens trachten te bekomen dat er meer gejaagd wordt om de jachtlobby te plezieren, nota bene uitgerekend in die gebieden die recent opengesteld zijn voor wandelaars, joggers en fietsers. Ons land is gewoon te klein om dit soort jacht te promoten.

Ik kan begrijpen dat men gegevens wil verzamelen om de getroffen burgers, desnoods persoonlijk, te informeren om hun situatie ter plaatse te verbeteren maar niet om deze gegevens te gebruiken om naar de hogere overheid te stappen om meer jacht te bekomen.


door Marc Van den Bruel

gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo