Vrouwen ondervertegenwoordigd in Westels schepencollege

03 Augustus 2007

Vrouwen ondervertegenwoordigd in Westels schepencollege

De nationale vrouwendag is het geschikte moment om te kijken hoe de vertegenwoordiging van de vrouw in de politiek is. In het schepencollege van Westerlo zijn de vrouwen sterk ondervertegenwoordigd. Gelijke kansen zijn voor GROEN! altijd een belangrijk aandachtspunt geweest. Als partij passen we al sinds ons aantreden in de politiek (1988) het ritsprincipe toe. Op de lijst stond afwisselend een man en een vrouw. Zo wou GROEN! vrouwen meer kansen geven.Vrouwen krijgen bij GROEN! alle kansen.

We stellen nu vast dat de andere partijen, al dan niet onder druk van de wetgeving, vrouwen kansen willen geven.

CD&V Westerlo zou de vrouwen ook meer kansen geven. Althans, dat werd VOOR de verkiezingen toch gezegd.

Assunta Geens, toen nog schepen van gelijke kansen, formuleerde het in haar verkiezingsfolder als volgt :

"...Ik vond het echter belangrijk om als vrouw een politiek engagement aan te gaan. Politiek is ook voor vrouwen want de politiek bepaalt eveneens hun leven. Er moet nog steeds een ernstige inhaalbeweging gebeuren om voldoende vrouwelijke politici te werven, ook in Westerlo. Het is jammer dat dit niet vanzelf gebeurt en dat er nu een verdeelsleutel wordt opgelegd door het Vlaams Parlement. Politiek bedrijven is tot nader order echter geen vrouwvriendelijke bezigheid."

In zijn nieuwjaarstoespraak van 2006 formuleerde CD&V-voorzitter Frans Bellens het nog scherper :

"Momenteel zijn in Vlaanderen 31 procent van de gemeenteraadsleden vrouwen en zetelen er 29 procent vrouwen in de provincieraden. In de schepencolleges zetelen nu 20 procent vrouwen en in de bestendige deputaties 13 procent. In één op vier Vlaamse gemeenten zit er geen enkele vrouw in het schepencollege en slechts 7 procent van de burgemeesters zijn vrouwen. Ook in de Westelse politiek kennen we een duidelijke ondervertegenwoordiging van vrouwen.


Volgens deskundigen is de generatielange ongelijke rolsocialisatie van vrouwen de meest bepalende factor voor deze politieke achterstand. In het
onderwijs en in het arbeidsmidden heersen nog steeds de klassieke rolpatronen. Dit betekent dat we ook in Westerlo het gelijke kansenbeleid in de diepte moeten aanpakken indien we meer vrouwen willen interesseren voor de politiek. Dit is nog werk van jaren. Maar laat ons nu reeds voor de eigen deur vegen. Ook het plaatselijke CD&V bestuur moet grondig onderzoeken welke positieve maatregelen voor vrouwen we in de partij kunnen nemen.
"

 

Op de eerste gemeenteraad van 2007 heeft Inge Bastiaensen (GROEN!) de ondervertegenwoordiging van de vrouwen in het schepencollege reeds aangeklaagd.

De reactie van de meerderheid :

     ... na drie jaar komt er een vrouw bij.


En de CD&V-vrouwen, zij zaten erbij en keken ernaar.

Met een meerderheid van 18 op 27 zetels slaagt de CD&V er nog niet in om vrouwen gelijke kansen te geven.

Er is nu slechts 1 vrouw op 8 in het schepencollege, dat is 12,5%. Dat is nog ver van de 50% die een normale situatie zou zijn.

Er is een groot verschil tussen de uitspraken van CD&V Westerlo VOOR en de daden NA de verkiezingen.

"Wees mooi en zwijg braafjes!" is blijkbaar nog steeds het CD&V-parool als puntje bij paaltje komt.

Het erge(lijke) is dat de CD&V-vrouwen dit nog doen ook.

Waarom blijven vrouwen toch voor een vrouw-ON-vriendelijke partij kiezen?

 

Remi Heylen , voorzitter

Inge Bastiaensen , gemeenteraadslid