"Westelwind" als pilootproject voor fijnmazig stroomnetwerk 'Smart Power System'

01 Juli 2006

Thuiscentrales die stroom opwekken, dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling, maar het wordt nog mooier als je al die centrales aan elkaar kunt koppelen. Het systeem is een interpretatie van het concept van de Virtual Power Plant.Het systeem is er in eerste instantie op gericht woonwijken te laten profiteren van elkaars energieproductie.

De wijk kan zichzelf deels van stroom voorzien. Door een optimale afstemming onderling kan er ook stroom overblijven waardoor men hierin kan gaan handelen.

Maar voor het zover is moet er nog heel wat getest worden. Zo moet in kaart gebracht worden hoe de infrastructuur reageert op het terugleveren van elektriciteit.

Want men draait de zaken in feite om. Normaal produceer je elektriciteit op een centraal punt. Daar gaat het een stroomnet in dat steeds fijnmaziger wordt.

Als je thuiscentrales via het Smart Power System aan elkaar koppelt produceer je elektriciteit dat juist via het meest fijnmazige deel het net ingaat.

Zo'n virtuele centrale kan men ook gebruiken als buffer voor de windmolens en of zonnedaken. Wanneer de windmolens en of zonnedaken geen of onvoldoende stroom leveren, of bij piekvragen, kan men vanuit een centraal punt die wkk's starten en zo piekvragen opvangen.

WKK's geplaatst in openbare gebouwen, ... evenals WKK's bij boeren (zie co-vergisting) kunnen in zo'n virtuele centrale gekoppeld worden.

Nuttige Links

 

naar Overzicht Westelwind projecten