Westelwind : Groen gas

02 Juli 2006

Er zijn verschillende opties mogelijk om GFT- en ander groen afval tot gas te verwerken. Met dat gas kan men zowel warmte als stroom produceren. Groen! wil de biomassa die in de gemeente geproduceerd wordt gebruiken om er groene energie mee te produceren. Welk project effectief zal uitgevoerd worden, hangt af van de haalbaarheidsstudies die voor de verschillende opties zullen gemaakt worden.Het warm water moeten we niet meer uitvinden. We moeten enkel nagaan op welke manier we die nieuwe energievormen het best gebruiken.

De projecten zijn gebaseerd op bestaande en of in uitvoering zijnde projecten in het buitenland.

 

"Westelwind" gebruikt groenafval als brandstof

Groen!wil een innovatieve warmtekrachtkoppeling (wkk) op het containerpark bouwen, die integraal groen van de plantsoenendienst en door de inwoners aangevoerd groen als brandstof gebruikt.

 

Bestaand concept

Met behulp van een ORC-turbine wordt groene stroom opgewekt. De warmte kan geleverd worden aan het (nog te ontwikkelen) warmtenet voor het technisch centrum, de woonwijk, de school, ...

Nuttige Links

 

Projectbeschrijving

Het gaat hier om een biomassacentrale van het bedrijf Biomassa Energiecentrale, een dochterbedrijf van Hacalls, met de opwekking van groene warmte. De brandstof voor deze centrale is het snoeihout en ander groen van de plantsoenendienst van de gemeente. Ook hout en tuinafval van particulieren kan worden verwerkt. In totaal gaat het om bijna 18.000 ton per jaar. (Tonnages voor Westerlo nog te becijferen). De speciale ketel van Aldavia kan integraal groen verwerken door een speciale, gepatenteerde brandstofinvoer. De brandstof wordt met een vliegwiel door het vuur heen op het verbrandingsrooster geslingerd. Op de weg naar het rooster droogt het groen door de hitte van het vuur. De warmte wordt overgedragen op thermische olie; hierdoor is minder onderhoud nodig en neemt de kans op slakvorming af ten opzichte van een stoomketel.

 

Warmtenetwerk

Volledig nieuw zal de bouw en uitwerking zijn van een warmtenetwerk. De biomassacentrale zal met warmteleidingen aangesloten worden op het ketelhuis van een warmteleverancier. Oorspronkelijk was naast de aanwezige hulpketel op aardgas een opwekking van elektriciteit met een stoomturbine, maar in plaats van de ve rdamping van water, wordt een organisch werkmedium verdampt en weer gecondenseerd. In Westerlo zal het werkmedium een siliconenolie zijn. De ORC wordt al in verschillende biomassacentrales in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië en Nederland toegepast, maar voor Vlaanderen zou dit de eerste houtgestookte centrale met ORC worden. De generator krijgt een elektrisch vermogen van 1100 kW. De warmte van de condensor wordt benut voor het nog aan te leggen warmtenet.

 

naar Overzicht Westelwind projecten