Westelwind investeert in windmolenpark

02 Juli 2006

WINDMOLENS : "Westelwind" investeert in windmolenpark  De

windkaarten geven duidelijk de zones aan waar windmolens in onze gemeente kunnen gebouwd worden. Bovendien wil Groen! laten nagaan in hoeverre, landschappelijk ingepast, windmolens in landbouwgebied kunnen gebouwd worden.

De bouw en exploitatie kan men overlaten aan private firma's. Windmolens kunnen ook gebouwd worden met hulp van geld van inwoners. Er worden participaties verkocht aan burgers waarvan een groot deel uit de regio Westerlo. De molens kunnen samen een vermogen van 15 MegaWatt hebben en kunnen jaarlijks 9000 huishoudens van groene elektriciteit voorzien.

Deze financiële constructie is op andere plaatsen ook al toegepast. De beschikbare aandelen kunnen bv 2750 euro kosten, een heel bedrag voor een particulier, maar bij winst wordt het hele bedrag - en meer - terugverdiend. Het is een eigen project, een goed aandeel en redelijk betrouwbaar De aandeelhouder kan genieten van belastingaftrek, een goed rendement en groene stroom.

Een andere optie om windmolens in Westerlo te plaatsen is een initiatief van de gemeente. De gemeente verzorgt de voorstudie, vraagt de nodige vergunningen aan en maakt hiermee een bedrijfsklaar project.

Dit project kan dan, via een openbare aanbestedingsprocedure, aan een windmolenfirma uitbesteed worden. Het is dan nog steeds mogelijk om zelf in het project te participeren en om de inwoners, zoals hierboven, te laten participeren.

 

Ook leuk voor jongeren

Groen! wil de lokale basisscholen actief betrekken bij het windmolenproject. De uitwerking hiervan is terug te zien in het project 'Westerlo, jongeren en energie'.

De gemeente wil de leerlingen van de basisscholen de gelegenheid bieden kennis te nemen van het belang van duurzame energie en hen op verschillende manieren betrekken bij de bouw en ingebruikname van de windturbines. De kinderen moeten het gevoel krijgen dat het hun windmolens zijn.

Nuttige Links

 

naar Overzicht Westelwind projecten