Westelwind : Micro-warmtekrachtkoppeling thuiscentrale

01 Juli 2006

  De kleine warmtekrachtkoppeling of micro-wkk wordt meer en meer in gebruik genoemen. Het systeem levert stroom en warmte.In Nederland ontwikkelt men een thuiscentrale. Groen! wil die ontwikkelingen op de voet volgen omdat ze mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van een lokaal duurzaam energienetwerk.

Volgens Gasunie (NL) wordt deze micro-WKk (ook wel thuiscentrale) de opvolger van de huidige hoogrendementsketel. De thuiscentrale produceert warmte met hetzelfde hoge rendement als een hoogrendementsketel, maar wekt ook stroom op met een twee keer zo hoog rendement als bij traditionele, centrale elektriciteitsopwekking het geval is, omdat de warmte nu nuttig wordt gebruikt.

Bij traditionele stroomopwekking gaat er veel warmte verloren in het koelwater. Dat is nu niet langer het geval.

Het rendement van de thuiscentrale is zelfs zo hoog dat voor het eerst sprake is van hoogrendement-stroomopwekking. Daarnaast wordt met de stroomproductie thuis een CO2-reductie van meer dan 60 procent bereikt ten opzichte van de traditionele elektriciteitsopwekking.

De consument kan dus door het aanschaffen van deze micro-WK letterlijk zijn eigen bijdrage leveren aan de Kyoto-afspraken.

De thuiscentrale is ontwikkeld samen met enkele internationale bedrijven. In samenwerking met o.a. Gasunie Engineering & Technology zal deze verder worden geoptimaliseerd tot een combitoestel dat geschikt is voor de Nederlandse markt.

Overdiep: 'Het systeem wordt de komende tijd getest in een groot aantal huishoudens in Nederland. Men verwacht dat de thuiscentrale in 2007 de markt op kan.'

Nuttige Links

 

naar Overzicht Westelwind projecten