Westelwind participeert in Jatrophaprojecten in ontwikkelingslanden

In de uitgebreide nota over de Jatropha-plant kan u de voordelen die deze plant heeft voor de ontwikkelingslanden, vooral in droge gebieden, nalezen.

Omdat deze plant geschikt is om er plantaardige olie van te maken die geschikt is voor voertuigen of generatoren wil Groen! met "Westelwind" participeren in Jatropha-projecten.

Het sluit aan bij de samenwerking met de Westelse landbouwers.

Het lot van de boer in het Zuiden hangt samen met het lot van de boeren van bij ons.

Door in dergelijke projecten te participeren, wil Groen! duidelijk maken dat energie niet alleen een economische, een ecologische maar ook een sociale dimensie heeft.

"Denk globaal en handel lokaal" is hier meer dan ooit van toepassing.

 

Nuttige Links

 

naar Overzicht Westelwind projecten

Tags: