Westelwind produceert groene olie uit koolzaad

01 Juli 2006

In onze gemeente is er heel wat landbouwgrond die voor de teelt van koolzaad in aanmerking kan komen. Groen! wil dat de gemeente met de eigenaars die hun grond niet zelf bewerken een overeenkomst sluit om op die gronden koolzaad te kunnen telen. De gemeente sluit met de lokale landbouwers een overeenkomst af waarbij zij in loonwerk de gronden bewerken. Zo blijven de gronden voor de landbouw beschikbaar. De gronden blijven pachtvrij en zonder voorkooprecht voor de gemeente. 

Westerlo laat gemeentelijke voertuigen rijden op koolzaadolie

De oogst zal worden verwerkt tot koolzaadolie die wordt gebruikt om gemeentelijke voertuigen te laten rijden op pure plantaardige olie (PPO).

De gemeente gaat bekijken welke van de gemeentelijke voertuigen op deze olie kunnen gaan rijden. De gemeente laat die dan ombouwen zodat ze op PPO kunnen rijden. Hiermee is direct afname van de olie verzekerd.

Koolzaadolie is bij gebruik als brandstof erg milieuvriendelijk omdat er nauwelijks schadelijke stoffen vrijkomen bij de verbranding. Ten aanzien van het broeikasgas CO2 is PPO zelfs volledig schoon. Met het stijgen van de olieprijs en het groeiende besef dat de voorraad minerale olie eindig is, ontstaat er steeds meer noodzaak om te zoeken naar duurzame alternatieven.

 

Impuls voor duurzame brandstof

De gemeente maakt een lijst van de braakliggende terreinen en wil de komende jaren elk jaar een deel hiervan gebruiken voor de teelt van koolzaad en andere zogenaamde energiegewassen.

De grond zal er beter verzorgd uitzien dan bij braaklegging. En dat is prettig voor de inwoners, wervender voor potentiële kopers en het helpt illegale stort te voorkomen. Maar het gaat Groen! er vooral om de teelt en het gebruik van duurzame brandstof een impuls te geven.De bouw van de oliemolen, het persen van de olie, de afzet van de perskoek, enz. brengen extra werkgelegenheid naar Westerlo.

Met dit initiatief hoopt Groen! ook landbouwers te stimuleren om energiegewassen in het teeltplan op te nemen. Hiertoe werkt Westerlo samen met het bedrijfsleven en de landbouwers bij zowel de teelt als bij de verwerking en afzet van het koolzaad. De gemeente Westerlo vervult hiermee een voorbeeldfunctie voor andere gemeenten die hun braakliggende gronden wellicht ook gaan benutten voor de teelt van energiegewassen. Als gemeenten naar Westerlo's voorbeeld hun voertuigen gaan ombouwen en geschikt maken voor PPO werkt dit enorm drempelverlagend voor de landbouwers. Zij weten zich dan verzekerd van afzet van hun product.

Daarnaast komt er een extra product vrij bij de productie van koolzaadolie, de perskoek. De perskoek heeft een hoog voedingsgehalte en kan als diervoeding gebruikt en verkocht worden. Het stro van koolzaad heeft een hoog vochtopnemend gehalte en kan als strooisel in de stallen of als brandstof voor biocentrales verkocht worden.

Westerlo geeft hiermee niet alleen het goede voorbeeld inzake duurzame energie, maar ook inzake duurzame landbouw.

Nuttige Links

 

naar Overzicht Westelwind projecten