Westelwind : Voorstelling

02 Juli 2006

   Samengevat

Met het project "Westelwind" wil Groen! Westerlo een geïntegreerd energieproject uitwerken. Door te investeren in groene energie en energiebesparing willen we die sector ontwikkelingskansen geven, geld besparen en het milieu gezond maken. Groen! wil dat de gemeente hier het voorbeeld geeft. In het buitenland zijn voldoende voorbeelden. De bouw van windmolens, het plaatsen van zonnedaken kan op korte termijn. Het bouwen van een warmtekrachtkoppeling onder de vorm van een biomassacentrale en andere vormen van vergassing zullen op hun haalbaarheid onderzocht worden.

Met Kamp C en de Zonnige Kempen heeft Westerlo twee troeven in huis om op het vlak van groene energie een voortrekkersrol te spelen.

Groen! wil dat Westerlo een groene energiegemeente wordt.

 

Concept

"Westelwind" is de werknaam voor een globaal gemeentelijk energieproject dat bedoeld is om duurzame energie ontwikkelingskansen te geven.

Onder welke vorm dit best gebeurt, een coöperatie, een gemeentelijk bedrijf, ..., is momenteel minder belangrijk. Het belangrijkste is dat het gemeentebestuur een initiatief neemt om duurzame energie in de praktijk om te zetten.

 

Doel

Het doel van dit initiatief is bedrijven uit de duurzame energiesector ontwikkelingskansen te geven. Een voorbeeld geven aan de particulier van wat er momenteel mogelijk is. De gemeente als innovatiecentrum op de kaart plaatsen en zo nieuwe werkgelegenheid creëren en aantrekken. De jongeren in contact brengen met duurzame energie.

"WestelWind" bundelt dan ook alle vormen van duurzame energie die momenteel beschikbaar zijn. In samenwerking met lokale en regionale bedrijven en onderzoeksinstellingen wordt gezocht naar nieuwe toepassingen.

"Westelwind" gaat ook actief op zoek naar steunmaatregelen vanwege de Vlaamse, Federale en Europese overhden voor lokale vernieuwende energieprojecten.

Op die manier willen we pilootprojecten aantrekken en of zelf lanceren.

Met "Westelwind" willen we Westerlo een prominente plaats geven als groene energiegemeente.

De manier van werken van "Westelwind" - als kraamkamer van ideeën - kan gezien worden als model voor de aanpak elders in de provincie. Bedrijven zullen zich vestigen in Westerlo vanwege de aanwezigheid van" Westelwind".

Als er van overheidswege geld beschikbaar gesteld wordt voor energieprojecten zullen steeds meer projecten daadwerkelijk uitgevoerd worden.

 lees hier onze CONCRETE PROJECTEN 

 

'WestelWind' stimuleert energiebesparing

Energie die niet moet geproduceerd worden is de goedkoopste energie. Naast de energieprojecten wil Groen! een volgehouden campagne rond energiebesparing. Om te beginnen in de eigen gebouwen.

Groen! wil de inwoners goed informeren over de mogelijkheden om energie te besparen. Groen! wil ook de nodige subsidies voorzien voor energiebesparende maatregelen zowel bij nieuwbouw als bij verbouwingswerken.

De "Westelwind"-projecten hebben tot doel groene stroom te produceren met de bedoeling zuinig met die energie om te gaan.

Links ivm Energie Besparen

 

Alle opmerkingen i.v.m. dit thema kan u kwijt aan Remi Heylen.

 

naar Overzicht Westelwind projecten