Westelwind : Voorwoord

02 Juli 2006

In Westerlo waait geen wind Groen! vroeg in de gemeenteraad om de plaatsing van windmolens te onderzoeken. Het schepencollege antwoordde dat er onvoldoende wind is in Westerlo.Er is wel voldoende wind in Westerlo. Maar er waait geen groene wind in het gemeentehuis!

Daar moet verandering in komen.

Groen! zal van Westerlo een groene energiegemeente maken. Hiervoor willen we dat het bestuur investeert in projecten als windmolens, zonnedaken, ... Daarnaast wil Groen! subsidies voorzien voor mensen die investeren in energiebesparende maatregelen of die zelf installaties plaatsen.

Groen! wil Westerlo op de Europese kaart als pilootgemeente inzake innovatie in groene energieprojecten op lokaal niveau.

De sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen is een voortrekker op dit vlak. Groen! wil dit naar gans de gemeente doortrekken.

Zo wil Groen! de energiekosten drukken zowel voor het gemeentebestuur als voor de inwoners. Investeren in groene energie levert niet alleen nieuwe jobs op maar ook een properder milieu. Dat is goed voor onze portemonnee en voor onze gezondheid.

Westel wint met Westelwind

De gemeente moet het goede voorbeeld geven voor hernieuwbare energie. Windmolens, zonnedaken, warmtekrachtkoppeling, ... zijn haalbare technieken.

Onder de naam "Westelwind" wil Groen! investeren in dergelijke energieprojecten . Ook inwoners die investeren in energiebesparing of groene energie krijgen gemeentelijke steun. Zo krijgt werkgelegenheid in een gezonde sector kansen.

Dat is goed voor onze portemonnee en ons milieu.

Kortom Westel wint op elk terrein met "Westelwind".


"Westelwind" :
Groen! energieproject voor Westerlo

 lees hier ONS VOORSTEL 

Alle opmerkingen i.v.m. dit thema kan u kwijt aan Remi Heylen.

 

naar Overzicht Westelwind projecten