Westelwind : Westelse landbouw in het zonnetje ?

01 Juli 2006

Groen! wil met de Westelse landbouwers onderzoeken of een project zoals dat van Borsele haalbaar is of dat er andere projecten mogelijk zijn.  Project zonnedaken in Borsele

Landbouworganisatie ZLTO Borsele en de gemeente Borsele willen in Borsele een proefproject beginnen met het vervangen van asbestplaten op boerenschuren door dakbedekking met zonnecollectoren.
"Zo kunnen we twee vliegen in één klap slaan", prijst R. van 't Westeinde van de ZLTO Borsele het idee aan. "De landbouwers raken van die asbestplaten af. Ze vormen niet direct een gevaar, maar er kan altijd wel iets van asbest afspringen. En als je die platen vervangt door dakbedekking met zonnecollectoren is het helemaal mooi. Het gaat in Borsele om grote oppervlakten van opslag- en koelloodsen. Met die zonnecollectoren zal je niet direct aan het elektriciteitsnet kunnen leveren, maar de opgewekte energie kan goed van pas komen bij de eigen bedrijfsvoering."

Bij een melkveehouderij in 's- Heer Abtskerke is gebleken dat dit werkt. Het bedrijf heeft veel warm water nodig voor de melkinstallatie. Met een zonneboiler lukt het voor dertig tot veertig procent in de energiebehoefte te voorzien.

De Borselse wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, ruimtelijke ordening) ziet er vooral een kans in om de landbouwsector een handje te helpen. "Zo werken we aan een duurzamere landbouw en het kan tot lagere kosten leiden, wat in de huidige tijd ook niet weg is."

Nuttige Links :

 

naar Overzicht Westelwind projecten