Westelwind zet Westerlo in het zonnetje met zonne-energie

01 Juli 2006

Groen! wil hier het voorbeeld van Oud-Turnhout navolgen. Grondige verbouwingswerken veranderden de gemeentelijke basisschool Salto (Oud-Turnhout) het afgelopen schooljaar volledig van uitzicht. Daarbij werd bijzondere aandacht geschonken aan mens en milieu en werden duurzame technieken waar mogelijk geïntegreerd. Naast een regenwaterput voor de sanitaire installaties, condenserende ketels met warmte-recuperatie voor de verwarming, en andere, kleinere milieuvriendelijke ingrepen, bezit de school momenteel de grootste installatie zonnepanelen van het land.Op het dak van de vernieuwde schoolgebouwen staan 138 fotovoltaïsche zonnepanelen met elk een capaciteit van 185 W die het licht omzetten in elektriciteit. Tijdens de schooldagen wordt de geproduceerde elektriciteit door de school zelf gebruikt. Op anderen momenten zal de geproduceerde stroom aan het net geleverd worden. Op jaarbasis moet het zo mogelijk worden om de helft van het elektriciteitsverbruik van de school zelf te produceren. Samen met de te ontvangen groenestroomcertificaten zal dit tevens de energiefactuur drastisch verlagen. Zo is Salto een schoolvoorbeeld van een groene school.

Met "Westelwind" wil Groen! investeren in zonnedaken voor de openbare gebouwen. Daarnaast wil Groen! particulieren steunen en stimuleren om te investeren in zonnedaken.

Met "Westelwind" willen we op dit vlak een voortrekkersrol vervullen.

 

Zonnedakenplan Groen! Leuven

Met genoegen stellen we vast dat de Leuvense groenen voor hun stad een zonnedakenplan opgesteld hebben. Zie www.groenleuven.be.

 

Nuttige Links

 

naar Overzicht Westelwind projecten