Wie gaat dat betalen? .. hier het antwoord

14 Oktober 2012

Wie gaat dat betalen? .. hier het antwoord

Wie gaat de uitvoering van deze plannen betalen ? .. .

NIET de Westelse burger
Het vooroordeel dat de Groenen u veel geld gaan kosten is een fabeltje.
Een duurzaam en sociaal beleid staat niet noodzakelijk gelijk met geldverslindend. Integendeel, het leidt zelfs tot een spaarzaam beleid.
Wij zijn absoluut niet van plan om de gemeentelijke belastingen te gaan verhogen.

 

Met de huidige inkomsten van de gemeente is er na aftrek van de dagdagelijkse werkingskosten - waar je niet onderuit kan - elk jaar nog voldoende budget over om enkele extra investeringen te doen.

Uiteraard is dit extra budget niet oneindig, dus kunnen niet alle projecten op het verlanglijstje tegelijkertijd uitgevoerd worden.
Er zullen duidelijke keuzes moeten gemaakt worden. Wat zijn de belangrijkste zaken om eerst aan te pakken? Wat kunnen we verschuiven naar volgende jaren? In welk soort projecten gaan we zeker geen of minder geld steken? Dat is nu net politiek: beslissen wat je voor je burgers gaat realiseren met de beschikbare centen. En dit zal dus door alle partijen anders ingevuld worden, afhankelijk van hun eigen programma prioriteiten.

Waar wil Groen het geld aan uitgeven ?

a.  Projecten die maximaal resultaat brengen voor zoveel mogelijk Westelse burgers.

b.  Projecten die eens uitgevoerd, ons de jaren daarna veel geld gaan besparen.

 • Bijvoorbeeld: energie-efficiënte gebouwen => lagere energiefactuur = minder uitgaven voor de werkingskosten van de gemeente = meer geld vrij voor investeringen (of verlagen van de belastingen).
  Zowat alle toekomstgerichte studies rond energie tonen aan dat investeringen rond het verhogen van energie-efficiëntie een erg hoog rendement halen, veelal met terugverdientijden die vijf jaar of minder bedragen. Energiezuinige gebouwen drukken de energiefactuur die nog zal toenemen in tijden van steeds stijgende energieprijzen.
 • Bijvoorbeeld: Groen is voorstander van het geplande zwembad, maar ziet dit ook als een schitterende gelegenheid om NU een energieneutraal complex te bouwen. Zoniet zal onze gemeente verzuipen in zeer hoge energie- en exploitatiekosten !
 • Afvalstoffen en reststromen gebruiken voor energieopwekking en grondstoffenrecyclage betekent een extra inkomen voor de gemeentebegroting.
 • Subsidiëring moet technologie per technologie bekeken worden, rekening houdend met de steunmaatregelen van de hogere overheden, marktevoluties en technologische vooruitgang. Als bv. de subsidies voor zonnepanelen op Vlaams niveau erg hoog zijn, is het logisch om de gemeentelijke subsidies voor zonnepanelen terug te schroeven. Om die in één beweging volledig te schrappen, is echter een stap te ver.
 • Bijvoorbeeld: Groen kiest om te gaan voor een energieneutrale gemeente tegen 2030. De eventuele investeringen die nodig zijn moeten een beperkte terugverdientijd hebben zodat op termijn de kosten via belastingen voor de burger kunnen dalen.

E.e.a. moet op termijn leiden tot een belastingverlaging zodat ook de burger van Westerlo hiervan kan profiteren.

c.  Sociale projecten die een meerwaarde betekenen voor de leefkwaliteit van de Westelse burger.

 • Bijvoorbeeld: Groen wil de invoering van een mantelzorgpremie ! Dat kost geld, maar anderszijds zorgt een mantelzorger ervoor dat mensen langer thuis kunnen wonen, en dat te vroege opnames in (dure) verzorgingsinstellingen kunnen vermeden worden. Dus die premie verdient zich globaal terug door de lagere totale zorgkosten. En het is goed voor de familie!
 • Bijvoorbeeld: Groen is voorstander van een buurthuis in elk deeldorp (in de stijl van de cafetaria achter het gemeentehuis) . Dat hoeft niet veel geld te kosten. De gebouwen die daarvoor in aanmerking komen zijn meestal aanwezig in de verschillende deeldorpen en kunnen met kleine aanpassingen omgetoverd worden tot gezellige ontmoetingsplekken waar recreatie, informatie, sociaal contact, ... hand in hand gaan.
 • Het gebruik van de fiets belonen, sluipverkeer tegengaan, projecten voor meer biodiversiteit ondersteunen, openbare toiletten in onze gemeente ... vragen kleine financiële inspanningen in verhouding tot veel meer levenskwaliteit voor iedereen !

 Waar wil Groen GEEN geld insteken ?

 • Eénmalige prestige-evenementen. Die zijn misschien wel leuk op dat moment, maar dat geld is dan ook éénmalig weg. In tijden van zuinigheid is het meer aangeraden om met de beperkte middelen die je hebt enkel die uitgaven te doen waarvan je een blijvend resultaat hebt op lange termijn.
 • Projecten waar de Westelse burger niet om gevraagd heeft.
 • Projecten die slechts het belang van een zéér kleine groep mensen dienen.
 • Projecten die eens uitgevoerd, ons de jaren daarna met grote werkingskosten gaan opzadelen.

 

Het is ook evident dat we voor de financiering van onze projecten maximaal gebruik gaan maken van subsidies van de Europese, Vlaamse en provinciale overheden.

Het afschaffen of verminderen van bestaande belastingen moet nauwgezet afgewogen worden en in verhouding staan tot de doelstellingen die men als gemeente wil realiseren. Belastingen moeten rechtvaardig, billijk, democratisch, efficiënt en stimulerend zijn. Politiek opbod en populistische voorstellen zijn hier niet op hun plaats.

Er is duidelijk nood aan een betere communicatie over het financieel beleid van de gemeente, zodat de bevolking een goed inzicht krijgt waar de gemeente haar middelen haalt en wat ze ermee doet.